JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina politiker / Politiska partier / Kommunalt partistöd

Kommunalt partistöd

Varje parti med säte i kommunfullmäktige ges årligt stöd, dels som grundstöd dels som mandatbundet stöd. Grundstödet är på ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 24 150 kr år 2022. Mandatstödet är på samma belopp med den skillnaden att totalsumman baseras på antalet "stolar" som respektive parti fick i det senaste valet. Ett mandat ger således 24 150 kronor och två 48 300 kronor och så vidare. Ett parti som erhållit ett mandat i valet får totalt 48 300 kr i partistöd för 2022, 24 150 i grundstöd och 24 150 i mandatstöd.

Partierna ska årligen, från och med 2015, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari - 31 december och ges in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 10 februari 2022