Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina politiker / Politiska partier / Kommunalt partistöd

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Kommunalt partistöd

Varje parti med säte i kommunfullmäktige ges årligt stöd, dels som grundstöd dels som mandatbundet stöd. Grundstödet är på ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 22 750 kr år 2018. Mandatstödet är på samma belopp med den skillnaden att totalsumman baseras på antalet "stolar" som respektive parti fick i det senaste valet. Ett mandat ger således 22 750 kronor och två 45 500 kronor och så vidare.

Partierna ska årligen, från och med 2015, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari - 31 december och ges in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 april 2018