JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina politiker / Politiska partier / Kommunalt partistöd

Kommunalt partistöd

Varje parti med mandat i kommunfullmäktige får ett årligt stöd, dels som grundstöd dels som mandatbundet stöd. Grundstödet är på ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 26 250 kr år 2023. Mandatstödet är på samma belopp med den skillnaden att totalsumman baseras på antalet "stolar" som respektive parti fick i det senaste valet. Ett mandat ger således 26 250 kronor och två 52 500 kronor och så vidare. Ett parti som erhållit ett mandat i valet får totalt 52 500 kr i partistöd för 2023, 26 250 i grundstöd och 26 250 i mandatstöd.

Partierna ska årligen, från och med 2015, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari - 31 december och ges in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 3 januari 2023