Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina politiker / Politiska partier / Kommunalt partistöd

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunalt partistöd

Varje parti med säte i kommunfullmäktige ges årligt stöd, dels som grundstöd dels som mandatbundet stöd. Grundstödet är på ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 22 750 kr år 2018. Mandatstödet är på samma belopp med den skillnaden att totalsumman baseras på antalet "stolar" som respektive parti fick i det senaste valet. Ett mandat ger således 22 750 kronor och två 45 500 kronor och så vidare.

Partierna ska årligen, från och med 2015, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari - 31 december och ges in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: VZ3
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 april 2018