Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2020

 

Kommunstyrelsen

Från den 19 februari 2020 till och med den 19 maj 2020 kungörs flytt av fordon, lastbil.

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 2 mars till och med den 27 mars 2020 ställs förslag till detaljplan för Åmot 1:51 m.fl., Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

Från den 3 februari till och med den 6 mars 2020 ställs förslag till detaljplan för Del av Mellby 23:4, Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

Från den 3 februari till och med den 6 mars 2020 ställs förslag till detaljplan för Östra Nyby, Norr, Laholm, Laholms kommun ut för granskning.

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Miljö- och byggnadsnämnden

2020-02-19 2020-02-22 2020-03-14

Socialnämnden

2020-02-18 2020-02-21 2020-03-16

Socialnämnden

2020-02-18 2020-02-21 2020-03-16

Kommunstyrelsen

2020-02-11 2020-02-13 2020-03-05

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

 2020-02-04 2020-02-12   2020-03-04

Socialnämndens beredningsutskott

2020-02-11 2020-02-12 2020-03-05

Socialnämndens beredningsutskott

2020-02-11 2020-02-12 2020-03-05

Barn- och ungdomsnämndens berdningsutskott

2020-02-11 2020-02-12 2020-03-06

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2020-02-05 2020-02-11 2020-03-03

Samordningsförbundet i Halland

2020-01-24 2020-02-11 2020-03-03

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2020-02-04 2020-02-05 2020-02-26

Barn- och ungdomsnämnden

2020-01-29 2020-02-04 2020-02-27

Kommunfullmäktige

2020-01-28 2020-01-31 2020-02-21

Nämnden för Laholmsbuktens VA

2020-01-21 2020-01-28 2020-02-20

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2020-02-13 2020-02-18 2020-03-18

Kultur- och utvecklingsnämnden

2020-01-23 2020-01-27 2020-02-19

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2020-01-16 2020-01-20 2020-02-20
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 19 februari 2020

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument