Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kommunfullmäktige sammanträder i Laholms Teater tisdagen den 30 januari 2018 kl. 18.30. Klicka här för att se kungörelsen.

Plansamråd 2017-11-27 t.o.m 2018-01-19
Miljö- och byggnadsnämnden samråder om förslag till detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps handelsområde

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-datum

Anslaget fr.o.m.

Anslaget t.o.m.

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2018-01-10

2018-01-16 2018-02-06

Socialnämndens beredningsutskott

2018-01-16

2018-01-17 2018-02-08

Socialnämndens beredningsutskott

2018-01-16

2018-01-17 2018-02-08

Kommunstyrelsen

2018-01-16

2018-01-17 2018-02-07

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2018-01-16

2018-01-16 2018-02-08

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2018-01-09

2018-01-10 2018-01-31

Socialnämndens beredningsutskott

2018-01-03

2018-01-04 2018-01-26
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 17 januari 2018

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument