Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2019

 Kungörelse om flyttning av fordon 2019-01-17 - 2019-04-17

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Socialnämndens beredningsutskott

2019-02-12 2019-02-14 2019-03-08

Socialnämndens beredningsutskott

2019-02-12 2019-02-14 2019-03-08

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2019-02-06 2019-02-12 2019-03-05

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-02-12 2019-02-12 2019-03-07

Samordningsförbundet i Halland

2019-01-25 2019-02-13 2019-03-06

Kommunstyrelsen

2019-02-12 2019-02-13 2019-03-07

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2019-02-05 2019-02-06 2019-02-27

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-02-05 2019-02-06 2019-02-27

Kommunfullmäktige

2019-01-29 2019-02-01 2019-02-22

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-01-23 2019-01-29 2019-02-19

Barn- och ungdomsnämnden

2019-01-23 2019-01-25 2019-02-17

Socialnämnden

2019-01-22 2019-01-24 2019-02-15

Laholmsbuktens VA

2019-01-21 2019-01-29 2019-02-20

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2019-01-23 2019-01-24 2019-02-22

Kultur- och utvecklingsnämnden

2019-01-30 2019-02-01 2019-02-24
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 12 februari 2019

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument