JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2021

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Barn- och ungdomsnämnden

2021-11-24

2021-11-26

2021-12-19

Socialnämnden

2021-11-23

2021-11-25

2021-12-17

Nämnden för överförmyndare
i samverkan

2021-11-23

2021-11-25

2021-12-18

Socialnämndens beredningsutskott

2021-11-23

2021-11-24

2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-11-17

2021-11-23

2021-12-14

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-11-17

2021-11-22

2021-12-13

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

2021-11-17

2021-11-19

2021-12-10

Kommunstyrelsen

2021-11-16

2021-11-19

2021-12-10

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2021-11-17

2021-11-17

2021-12-09

Socialnämndens beredningsutskott

2021-11-16

2021-11-17

2021-12-09

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-11-09

2021-11-10

2021-12-02

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-11-03

2021-11-09

2021-11-30

Kommunfullmäktige

2021-10-26

2021-10-29

2021-11-19

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-10-20

2021-10-25

2021-11-15

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2021-10-21

2021-10-23

2021-11-15

Socialnämnden 

2021-10-19

2021-10-21

2021-11-12

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2021-10-20

2021-10-21

2021-11-13

Samordningsförbundet i Halland

2021-10-15

2021-10-20

2021-11-20

Kultur- och utvecklingsnämnden

2021-11-22 2021-11-24 2021-12-17

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2021-11-15 2021-11-17 2021-12-17

Kultur- och utvecklingsnämnden

2021-10-25 2021-10-27 2021-11-19

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2021-10-18 2021-10-20 2021-11-19
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 19 november 2021