JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Kungörelse av flytt av fordon 2021-07-20 till 2021-08-20, se mer information här

Kungörelse av flytt av fordon 2021-07-20 till 2021-08-20, se mer information  här

Kungörelse av flytt av fordon 2021-06-01 till 2021-09-10, se mer information här. 

 

Kungörelse av flytt av fordon 2021-07-02 till 2021-10-02, se mer information här.

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Från den 7 juli till och med den 6 september 2021 ställs förslag till detaljplan för Åmot 2:4 - Ängen, Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

 

 

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Samordningsförbundet i Halland

 

2021-06-17

 

2021-07-22

 

2021-08-11

Socialnämndens beredningsutskott

2021-07-06 2021-07-07 2021-07-29

Kommunfullmäktige

2021-06-29 2021-07-02 2021-07-23

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-06-23 2021-06-30 2021-07-21

Socialnämndens beredningsutskott

2021-06-28 2021-06-29 2021-07-21

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-06-22 2021-06-22 2021-07-13

Socialnämnden

2021-06-22 2021-06-29 2021-07-21

Socialnämnden

2021-06-22 2021-06-29 2021-07-21

Barn- och ungdomsnämnden

2021-06-23 2021-06-24 2021-07-17

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-06-23 2021-06-24 2021-07-15

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-06-16 2021-06-24 2021-07-15

Socialnämndens beredningsutskott

2021-06-21 2021-06-22 2021-07-14

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2021-06-16 2021-06-17 2021-07-10

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-06-16 2021-06-17 2021-07-08

Socialnämndens beredningsutskott

2021-06-15 2021-06-16 2021-07-08

Socialnämndens beredningsutskott

2021-06-15 2021-06-16 2021-07-08

Nämnden för
överförmyndare i samverkan

2021-06-15 2021-06-17 2021-07-10

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

2021-06-11 2021-06-15 2021-07-06

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-06-09 2021-06-15 2021-07-06

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-06-09 2021-06-10 2021-07-01

Kultur- och utvecklingsnämnden

2021-06-28 2021-06-30 2021-07-23

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2021-06-21 2021-06-24 2021-06-23

Kommunstyrelsen

2021-06-08 2021-06-11 2021-07-02

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2021-06-01 2021-06-04 2021-06-28

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-06-01 2021-06-04 2021-06-28
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 2 juli 2021