Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2020

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 9 december 2019 till och med den 31 januari 2020 ställs förslag till detaljplan för Mellby 6:116, Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Samordningsförbundet i Halland

2019-11-08 2019-12-12 2020-01-02

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-12-10 2019-12-11 2020-01-03

Socialnämndens beredningsutskott

2019-12-09 2019-12-10 2020-01-02

Socialnämndens beredningsutskott

2019-12-09 2019-12-10 2020-01-02

Kommunstyrelsen

2019-12-03 2019-12-05 2019-12-26

Barn- och ungdomsnämnden

2019-11-27 2019-12-03 2019-12-26

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2019-11-28 2019-11-28 2019-12-21

Kommunfullmäktige

2019-11-26 2019-11-28 2019-12-19

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-11-26 2019-11-27 2019-12-18

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-11-20 2019-11-26 2019-12-17

Socialnämnden

2019-11-19 2019-11-21 2019-12-13

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-11-19 2019-11-20 2019-12-13

Nämnden för laholmsbuktens VA

2019-11-11 2019-11-16 2019-12-09

Kommunstyrelsen

2019-11-12 2019-11-15 2019-12-06

Socialnämndens beredningsutskott 

2019-11-12 2019-11-13 2019-12-05

Socialnämndens beredningsutskott

2019-11-12 2019-11-13 2019-12-05

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2019-12-09 2019-12-11 2020-01-10

Kultur- och utvecklingsnämnden

2019-11-27 2019-12-02 2019-12-25

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

 2019-11-20 2019-11-22   2019-12-23
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 4 december 2019

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument