JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2020

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 29 september till och med den 29 oktober 2020 ställs förslag till detaljplan för Bocken 10, 11 och 12, Laholm, Laholms kommun ut för granskning.

 

 

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Kommunstyrelsen

2020-10-13 2020-10-15

2020-11-05

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2020-10-13 2020-10-14

2020-11-05

Socialnämndens beredningsutskott

2020-10-13 2020-10-14

2020-11-05

Socialnämndens beredningsutskott

2020-10-13 2020-10-14

2020-11-05

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2020-10-07 2020-10-13

2020-11-03

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

 2020-09-25  2020-10-12 2020-11-03

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2020-10-06

2020-10-08 2020-10-29

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2020-10-06

2020-10-08 2020-10-29

Barn- och ungdomsnämnden

2020-09-30

2020-10-06 2020-10-29

Miljö- och byggnadsnämnden

2020-09-23

2020-09-29 2020-10-20

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2020-09-28

2020-09-30 2020-10-23

Samordningsförbundet i Halland

2020-09-03

 
 

2020-09-25

 2020-10-16

Socialnämnden

2020-09-22 2020-09-23 2020-10-15

Socialnämnden

2020-09-22 2020-09-23 2020-10-15

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2020-09-22 2020-09-23 2020-10-15

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2020-10-05 2020-10-09 2020-11-09

Kultur- och utvecklingsnämnden

2020-09-21 2020-09-28 2020-10-21

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2020-09-14 2020-09-16 2020-10-16
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 5 augusti 2020