Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde den 24 april 2018. Kommunens årsredovisning 2017 finns tillgänglig här.

Flyttning av fordon 2018-03-07 oregistrerat, tillkännages från och med 2018-03-12 till och med 2018-06-11.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-datum

Anslaget fr.o.m.

Anslaget t.o.m.

Socialnämnden 2018-04-17 2018-04-19 2018-05-14
Socialnämnden  2018-04-17 2018-04-19 2018-05-14
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 2018-04-18 2018-04-18 2018-05-11
Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-04-18 2018-04-19 2018-05-10
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-09
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-11
Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott 2018-04-11 2018-04-13 2018-05-04
Revisionen 2018-04-10 2018-04-12 2018-05-04
Kommunstyrelsen 2018-04-10 2018-04-11 2018-05-03
Socialnämndens beredningsutskott 2018-04-10 2018-04-11 2018-05-03
Socialnämndens beredningsutskott 2018-04-10 2018-04-11 2018-05-03
Patientnämnden Halland 2018-04-05 2018-04-17 2018-05-09
Valnämnden 2018-04-03 2018-04-05 2018-04-26
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-03 2018-04-05 2018-04-26
Barn- och ungdomsnämnden 2018-03-28 2018-04-03 2018-04-26
Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-03-28 2018-03-29 2018-04-19
Kommunfullmäktige 2018-03-27 2018-03-29 2018-04-19
Nämnden för överförmyndare i samverkan Halmstad, Hylte, Laholm 2018-03-27 2018-03-28 2018-04-20
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-21 2018-03-27 2018-04-17
Socialnämnden 2018-03-20 2018-03-26 2018-04-17
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 18 april 2018

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument