Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2018

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 17 september till och med den 19 oktober 2018 ställs förslag till detaljplan för del av Åmot 2:4, Margaretavägen, Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning. 

Från den 15 oktober till och med den 16 november 2018 ställs förslag till detaljplan för Skummeslöv 3:17 m.fl., Skummeslövsstrand, Laholms kommun ut för granskning.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Soicalnämndens beredningsutskott

2018-10-16 2018-10-17 2018-11-08

Socialnämndens beredningsutskott

2018-10-16 2018-10-17 2018-11-08

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2018-10-16 2018-10-17 2018-11-09

Nämnden för Laholmsbuktens VA

2018-10-15 2018-10-16 2018-11-08

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2018-10-10 2018-10-16 2018-11-06

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2018-10-09 2018-10-10 2018-10-31

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2018-10-03 2018-10-04 2018-10-25

Kommunstyrelsens personalutskott

2018-10-02 2018-10-03 2018-10-24

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-09-26 2018-10-02 2018-10-23

Barn- och ungdomsnämnden

2018-09-26 2018-10-02 2018-10-25

Kommunfullmäktige

2018-09-25 2018-09-28 2018-10-19

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2018-09-19 2019-09-20 2018-10-12

Socialnämnden 

2018-09-18 2018-09-19 2018-10-11

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2018-09-12 2018-09-18 2018-10-09

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2018-09-19 2018-09-20 2018-10-12

Kultur- och utvecklingsnämnden

2018-09-26 2018-09-27 2019-10-19
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 14 september 2018

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument