Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

 Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 1 april till och med den 3 maj 2019 ställs förslag till detaljplan för Mellby 37:2 m.fl., Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.
Länk till detaljplan.

Kungörelse om flyttning av fordon 2019-01-17 - 2019-04-17

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

       

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-04-16 2019-04-17 2019-05-10

Nämnden för Laholmsbuktens VA

2019-04-15 2019-04-18 2019-05-10

Arvodesberedningen

2019-04-15 2019-04-16 2019-05-07

Kommunstyrelsen

2019-04-09 2019-04-11 2019-05-02

Socialnämndens beredningsutskott

2019-04-09 2019-04-10 2019-05-02

Socialnämndens beredningsutskott

2019-04-09 2019-04-10 2019-05-02

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2019-04-02 2019-04-03 2019-04-24

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-04-02 2019-04-03 2019-04-24

Barn- och ungdomsnämnden

2019-03-27 2019-04-02 2019-04-25

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-04-01 2019-04-01 2019-04-23

Valnämnden

2019-03-28 2019-03-29 2019-04-19

Kommunfullmäktige

2019-03-26 2019-03-29 2019-04-19

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2019-03-28 2019-03-28 2019-04-20

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

2019-03-01 2019-03-11 2019-04-19

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2019-04-07 2019-04-18 2019-05-17

Kultur- och utvecklingsnämnden

2019-03-27 2019-04-01 2019-04-23

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

 2019-03-20  2019-03-22  2019-04-22
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 18 april 2019

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument