Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den

27 augusti 2019 

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 6 maj till och med den 7 juni 2019 ställs förslag till detaljplan för del av Altona 2:1, utökning av Glänningesjö förskola, Laholm, Laholms kommun, ut för granskning. Länk till detaljplan

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

 2019-08-20  2019-08-21  2019-09-13

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-08-20 2019-08-21 2019-09-11

Socialnämndens beredningsutskott

2019-08-13 2019-08-14 2019-09-05

Socialnämndens beredningsutskott

2019-08-13 2019-08-14 2019-09-05

Barn- och ungdomsnämnden

2019-08-14 2019-08-14 2019-09-07

Kommunstyrelsen

2019-08-13 2019-08-15 2019-09-05

Kommunfullmäktiges valberedning

2019-08-13 2019-08-14 2019-09-04

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2019-08-07 2019-08-13 2019-09-03

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-08-06 2019-08-07 2019-08-28

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-07-31 2019-08-01 2019-08-22
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 14 augusti 2019

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument