JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2022

Kungörelse

Länsstyrelsen i Hallands län. Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Mottagningstider 2022, Nämnden för överförmyndare i samverkan

 

Kungörelse om flytt av fordon

Personbil RGP933 har flyttats med stöd av lagen (LFF1982:129) och förordningen (FFF1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Kristineborgsvägen i Ränneslöv. För mer information läs här.

Personbil WES44VV har flyttats med stöd av lagen (LFF1982:129) och förordningen (FFF 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Tegelbruksvägen 42/Violvägen i Laholm. För mer information läs här.

Moped BHC757 har flyttats med stöd av lagen (LFF1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, från Violvägen 21C i Laholm. Fordonet har bedömts som fordonsvrak och kommer att skrotas. För mer information läs här.

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.
Socialnämndens beredningsutskott 2022-10-04 2022-10-05 2022-10-27
Kommunfullmäktige 2022-09-27 2022-09-30 2022-10-21
Nämnden för överförmyndare i samverkan 2022-09-28 2022-09-30 2022-10-23
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-21 2022-09-27 2022-10-18
Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21 2022-09-27 2022-10-20
Samordningsförbundet i Halland 2022-09-22 2022-09-26 2022-10-17
Valnämnden 2022-09-14 2022-09-22 2022-10-13
Socialnämnden 2022-09-20 2022-09-22 2022-10-14
Socialnämndens beredningsutskott 2022-09-20 2022-09-21 2022-10-13
Kommunstyrelsen 2022-09-13 2022-09-16 2022-10-07
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2022-09-14 2022-09-15 2022-10-08
Socialnämndens beredningsutskott 2022-09-13 2022-09-14 2022-10-06
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott 2022-09-07 2022-09-13 2022-10-04
Jävsnämnden 2022-09-06 2022-09-09 2022-09-30
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 2022-09-06 2022-09-09 2022-09-30

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-09-06

2022-09-09 2022-09-30

Kommunfullmäktige

2022-08-30

2022-09-02 2022-09-23

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2022-08-30

2022-09-01 2022-09-24

Socialnämnden

2022-08-23

2022-08-31 2022-09-22

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-09-19

2022-09-21 2022-10-21

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2022-09-12

2022-09-14 2022-10-14
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 22 september 2022