Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Kommfullmäktige

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2020

Kommunstyrelsen

Från den 14 januari 2020 till och med den 14 februari 2020 kungörs flytt av fordon, husvagn.

Från den 15 januari 2020 till och med den 17 februari 2020 kungörs flytt av fordon, fordonsvrak.

Från den 17 januari 2020 till och med den 14 februari 2020 kungörs flytt av fordon, fordonsvrak.

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 9 december 2019 till och med den 31 januari 2020 ställs förslag till detaljplan för Mellby 6:116, Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 23 december 2019 till och med den 7 februari 2020 ställs förslag till detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl., Hotellet i Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2019-11-26 2020-01-21 2020-02-11

Kommunstyrelsen

2020-01-14 2020-01-16 2020-02-06

Socialnämndens beredningsutskott

2020-01-14 2020-01-15 2020-02-06

Socialnämndens beredningsutskott

2020-01-13 2020-01-13 2020-02-04

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2020-01-08 2020-01-09 2020-01-30

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2020-01-07 2020-01-08 2020-01-29

Kommunrevisionen

2019-12-17 2020-01-02 2020-01-23

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2020-01-16 2020-01-20 2020-02-20
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 21 januari 2020

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument