Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Eldningsförbud och bevattningsförbud

Sedan den 23 maj råder eldningsförbud i kommunen                 Läs mer här

Bevattningsförbud i kommunen                                                Läs mer här

Kommunal anslagstavla

6Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde den 26 juni 2018

Plangranskning, detaljplan för Hishult 1:126 (f.d. Granhem) från och med den 4 juni till och med den 4 juli 2018.

Flyttning av fordon 2018-05-15 CJW693, tillkännages från och med 2018-05-16 till och med 2018-08-20.

Flyttning av fordon 2018-05-14 CUF729, tillkännages från och med 2018-05-14 till och med 2018-08-20.

Flyttning av fordon 2018-03-07 oregistrerat, tillkännages från och med 2018-03-12 till och med 2018-06-11.

 

Socialnämndens beredningsutskott 2018-06-12 2018-06-13 2018-07-05
Socialnämndens beredningsutskott 2018-06-12 2018-06-13 2018-07-05
Kommunstyrelsen 2018-06-12 2018-06-13 2018-07-04
Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott 2018-06-04 2018-06-12 2018-07-03
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-27
Kommunfullmäktige 2018-05-29 2018-06-01 2018-06-22
Barn- och ungdomsnämnden 2018-05-30 2018-06-01 2018-06-23
Nämnden för överförmyndare i samverkan 2018-05-29 2018-05-30 2018-06-22
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-23 2018-05-24 2018-06-14
Nämnden för Laholmsbuktens VA 2018-05-14 2018-05-23 2018-06-14
Socialnämnden 2018-05-22 2018-05-29 2018-06-20
Socialnämnden 2018-05-22 2018-05-29 2018-06-20
Socialnämndens beredningsutskott 2018-05-25 2018-05-28 2018-06-19
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2018-05-22 2018-05-23 2018-06-15
Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde 2018-05-30 2018-04-31 2018-06-15
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 12 juni 2018

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument