JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

 

Kungörelse

 

Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten har genom dom den 21 juni 2022 i mål nr 1938-21 upphävt Kommunfullmäktige i Laholms kommuns beslut den 26 januari 2021, dnr 2019-000381, § 6, att godkänna ett exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för kvarteret Bocken i Laholm.

Domen i mål nr 1938-21, med anvisning om hur man överklagar, finns tillgänglig hos Förvaltningsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, Göteborg, och hos Laholms kommun under tiden 28 juni 2 augusti 2022. Förvaltningsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 2 augusti 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden

Från den 13 juni till och med den 3 juli 2022 ställs förslag till detaljplan för Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården och Bullerbyn, Våxtorp, Laholms kommun ut för granskning.                                  

 

 Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan

 

Kungörelse om flytt av fordon

Personbil GLW 511 har flyttats med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Gröningen vid Lagavägen i Laholm. För mer information läs här.

Personbil PUN111 har flyttats med stöd av lagen (LFF1982:129) och förordning (FFF1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Byvägen 3 i Våxtorp. För mer information läs här.

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-22

2022-06-29 2022-07-20

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2022-06-28

2022-06-28 2022-07-21

Barn- och ungdomsnämnden

2022-06-22

2022-06-27 2022-07-20

Kommunfullmäktige

2022-06-21

2022-06-23 2022-07-15

Patientnämnden Halland

2022-06-15

2022-06-20 2022-07-12

Socialnämnden

2022-06-14

2022-06-16 2022-07-08

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2022-06-15

2022-06-16 2022-07-09

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2022-06-09

2022-06-14 2022-07-05

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

2022-06-03

2022-06-09 2022-07-01

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2022-06-09

2022-06-10 2022-07-01

Kommunstyrelsen

2022-06-07

2022-06-09 2022-07-01

Socialnämndens beredningsutskott

2022-06-07

2022-06-08 2022-06-30

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2022-05-31

2022-06-02 2022-06-24

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-05-31

2022-06-02 2022-06-24

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2022-05-30

2022-06-02 2022-06-24

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2022-05-31

2022-06-02 2022-06-25

Kommunfullmäktige

2022-05-24

2022-05-31 2022-06-22

Barn- och ungdomsnämnden

2022-05-25

2022-05-30 2022-06-22

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-05-18

2022-05-23 2022-06-13

Socialnämndens beredningsutskott

2022-05-24

2022-05-24 2022-06-15

Socialnämnden

2022-05-17

2022-05-20 2022-06-13

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2022-05-18

22-05-19 22-06-11

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-05-18

2022-05-19 2022-06-09

Socialnämndens beredningsutskott 

2022-05-10

2022-05-11 2022-06-02

Kommunstyrelsen

2022-05-10

2022-05-12 2022-06-02

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-06-27 2022-06-29 2022-07-27

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2022-06-20 2022-06-22 2022-07-22

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-05-23 2022-05-24 2022-06-17

Kultur- och utvecklingsnämndens bererdningsutskott

2022-05-16 2022-05-18 2022-06-17
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: AAD
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 2 juni 2022