Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 12 november till och med den 21 december 2018 ställs förslag till detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl. (Ängstorps handelsområde), Laholm, Laholms kommun ut för granskning.

Från den 26 november 2018 till och med den 4 januari 2019 ställs förslag till detaljplan för Del av Mellby 15:1, Mellbystrand, Laholms kommun ut för granskning.

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

 2018-12-11 2018-12-12 2019-01-04

Socialnämndens beredningsutskott

2018-12-11 2018-12-12 2019-01-03

Socialnämndens beredningsutskott

2018-12-11 2018-12-12 2019-01-03

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2018-12-06 2018-12-11 2019-01-01

Kommunstyrelsen

2018-12-04 2018-12-06 2018-12-27

Barn- och ungdomsnämnden

2018-11-28 2018-12-04 2018-12-27

Kommunfullmäktige

2018-11-27 2018-11-30 2018-12-21

Kommunfullmäktiges valberedning

2018-11-28 2018-11-29 2018-12-20

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2018-11-27 2018-11-29 2018-12-20

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2018-11-26 2018-11-27 2018-12-19

Socialnämnden

2018-11-20 2018-11-28 2018-12-20

Socialnämnden 

2018-11-20 2018-11-28 2018-12-20

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-11-21 2018-11-27 2018-12-18

Nämnden för Laholmsbuktens VA

2018-11-12 2018-11-21 2018-12-13

Kommunstyrelsens personalutskott

2018-11-20 2018-11-21 2018-12-12

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2018-11-20 2018-11-21 2018-12-14

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2018-11-08 2018-11-13 2018-12-04

Socialnämndens beredningsutskott

2018-11-13 2018-11-14 2018-12-06

Socialnämndens beredningsutskott

2018-11-13 2018-11-14 2018-12-06

Kommunstyrelsen

2018-11-13 2018-11-15 2018-12-06

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2018-12-12 2018-12-13 2019-01-11

Kultur- och utvecklingsnämnden

2018-11-28 2018-11-29 2018-12-21

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2018-11-21 2018-11-22 2018-12-21

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2018-11-15 2018-11-16 2018-12-15
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PHA
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 6 december 2018

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument