Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den den 25 juni 2019

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden

Från den 6 maj till och med den 7 juni 2019 ställs förslag till detaljplan för del av Altona 2:1, utökning av Glänningesjö förskola, Laholm, Laholms kommun, ut för granskning. Länk till detaljplan

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott

2019-06-05 2019-06-11 2019-07-02

Nämnden för Laholmsbuktens VA

2019-06-10 2019-06-14 2019-07-06

Kommunstyrelsen

2019-06-11 2019-06-13 2019-07-04

Kommunrevisionen

2019-05-28 2019-06-11 2019-07-02

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2019-06-04 2019-06-11 2019-07-02

Socialnämndens beredningsutskott

2019-06-11 2019-06-12 2019-07-04

Socialnämndens beredningsutskott

2019-06-11 2019-06-12 2019-07-04

Samordningsförbundet i Halland

2019-04-26 2019-06-10 2019-07-01

Patientnämnden Halland

2019-05-23 2019-06-07 2019-07-01

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-06-04 2019-06-05 2019-06-26

Socialnämndens beredningsutskott

2019-06-04 2019-06-04 2019-06-26

Barn- och ungdomsnämnden

2019-05-29 2019-06-04 2019-09-27

Kommunfullmäktige

2019-05-28 2019-05-30 2019-06-20

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2019-05-29 2019-05-29 2019-06-21

Valnämnden

2019-05-29 2019-05-30 2019-06-20

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-05-22 2019-05-28 2019-06-18

Socialnämnden

2019-05-21 2019-05-24 2019-06-17

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-05-21 2019-05-22 2019-06-14

Kultur- och utvecklingsnämnden

2019-05-29 2019-05-31 2019-06-24

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

 2019-05-22  2019-05-27  2019-06-24
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 6ZK
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 12 juni 2019

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument