JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

arje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2022

 

Kungörelse

Länsstyrelsen i Hallands län. Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Mottagningstider 2022, Nämnden för överförmyndare i samverkan

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Från den 24 oktober 2022 till och med den 20 november 2022 ställs förslag till detaljplan för Mellbystrands centrum, Åmot 1:100 med flera, Laholms kommun ut för granskning.

  

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.
Barn- och ungdomsnämnden  2022-11-23 2022-11-25 2022-12-18
Kommunfullmäktige 2022-11-22 2022-11-25 2022-12-16
Nämnden för överförmyndare i samverkan 2022-11-22 2022-11-23 2022-12-17
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16 2022-11-22 2022-12-13
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott 2022-11-02 2022-11-08 2022-11-29
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2022-11-16 2022-11-17 22-12-10
Socialnämndens beredningsutskott 2022-11-15 2022-11-16 2022-12-08
Kommunstyrelsen 2022-11-08 2022-11-10 2022-12-01
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2022-11-01 2022-11-03 2022-11-25
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-31 2022-11-02 2022-11-23
Socialnämndens beredningsutskott 2022-10-28 2022-10-31 2022-11-22
Kommunfullmäktige 2022-10-25 2022-10-28 2022-11-18
Nämnden för överförmyndaren i samverkan  2022-10-25 2022-10-27 2022-11-19
Samhällsbyggnadnämnden 2022-10-19 2022-10-25 2022-11-15
Barn- och ungdomsnämnden  2022-10-19  2022-10-24  2022-11-16
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2022-10-24 2022-10-25 2022-11-15
Kommunfullmäktige  2022-10-18 2022-10-19 2022-11-10
Socialnämnden 2022-10-18 2022-10-20 2022-11-11

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-11-21

2022-11-23 2022-12-16

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott 

2022-11-14

2022-11-16 2022-12-16

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-10-24

2022-10-26 2022-11-18

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2022-10-17

2022-10-19 2022-11-18
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: OST
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 20 oktober 2022