JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

 

DETALJPLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT  

Detaljplan för Mellby 6:116 med flera, Mellbystrand, Laholms kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-28 anta en detaljplan för rubr område. Beslutet vann laga kraft 2021-04-01.

Samhällsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL).

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan inte kunde förutses inom den tiden, får talan väckas senare.

Laholm 2021-12-23

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan

 

Underrättelse om inställt sammanträde med kommunfullmäktige den 21 december

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Kommunfullmäktige

2022-01-25 2022-01-28 2022-02-18

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-01-25 2022-01-27 2022-02-17

Socialnämnden

2022-01-25 2022-01-28 2022-02-21

Socialnämndens beredningsutskott

2022-01-25 2022-01-26 2022-02-17

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-01-19 2022-01-25 2022-02-15

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2022-01-19 2022-01-19 2022-02-11

Socialnämndens beredningsutskott

2022-01-18 2022-01-19 2022-02-10

Kommunstyrelsen

2022-01-11 2022-01-14 2022-02-04

Socialnämndens beredningsutskott

2022-01-11 2022-01-12 2022-02-03

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2022-01-05 2022-01-11 2022-02-01

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-01-04 2022-01-05 2022-01-27
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: CN2
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 14 januari 2022