Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

 

Kungörelse

 

Justerade protokoll

Instans

Sammanträdes-
datum 

 

Anslaget fr.o.m.

 

Anslaget t.o.m.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2019-10-08 2019-10-10 2019-10-31

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2019-10-08 2019-10-09 2019-10-30

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-09-25 2019-10-01 2019-10-22

Barn- och ungdomsnämnden

2019-09-25 2019-09-27 2019-10-20

Kommunfullmäktige

2019-09-24 2019-09-27 2019-10-18

Kommunstyrelsen

2019-09-24 2019-09-26 2019-10-17

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

2019-09-06 2019-09-24 2019-10-16

Patientnämnden Halland

2019-09-05 2019-09-23 2019-10-15

Samordningsförbundet i Halland

2019-08-23 2019-09-23 2019-10-14

Socialnämnden

2019-09-17 2019-09-18 2019-10-11

Socialnämnden

2019-09-17 2019-09-18 2019-10-11

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2019-09-18 2019-09-18 2019-10-11

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2019-09-17 2019-09-18 2019-10-10

Nämnden för Laholmsbuktens VA

2019-09-16 2019-09-17 2019-10-09

Kultur- och utvecklingsnämnden

2019-09-25 2019-09-30 2019-10-22

Kultur- och utvecklingsnämdens beredningsutskott

2019-09-18 2019-09-23 2019-10-23
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: E3Q
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 10 oktober 2019

Kontakt

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument