JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

arje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2023

Mottagningstider 2023, Nämnden för Överförmyndare i samverkan –
Halmstads-, Hylte-, Laholms- och Båstads kommuner

Kungörelse

Länsstyrelsen i Hallands län. Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Mottagningstider 2022, Nämnden för överförmyndare i samverkan

  

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Från den 27 mars till och med den 21 april 2023 ställs förslag till detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537, Skummeslövsstrand, Laholms kommun ut för samråd.

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.
Socialnämnden 2023-03-21 2023-03-22 2023-04-13
Demokrati- och organisationsberedningen 2023-03-17 2023-03-21 2023-04-11
Kommunstyrelsen 2023-03-14 2023-03-20 2023-04-10
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2023-03-15 2023-03-16 2023-04-07
Socialnämndens beredningsutskott 2023-03-13 2023-03-14 2023-04-05
Samhällsbyggnadsutskottet 2023-03-08 2023-03-14 2023-04-04
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2023-03-07 2023-03-09 2023-03-30
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2023-02-22 2023-03-06 2023-03-28
Kommunfullmäktige 2023-02-28 2023-03-03 2023-03-24
Demokrati- och organisationsberedningen 2023-02-24 2023-03-02 2023-03-23
Socialnämnden 2023-02-28 2023-03-01 2023-03-23
Nämnden för överförmyndare i samverkan  2023-02-27 2023-03-01 2023-03-24

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskottet

2023-03-13

2023-03-15 2023-04-14

Kultur- och utvecklingsnämnden

2023-02-27

2023-03-01 2023-03-24

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2023-02-20

2023-02-22 2023-03-24
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PA7
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 21 mars 2023