JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april

Samhällsbyggnadsnämnden

Från den 22 mars till och med den 30 april 2021 ställs förslag till detaljplan för Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20, Laholm, Laholms kommun ut för granskning.

Flyttning av fordon

Från den 24 mars till och med den 24 april kungörs flyttning av fordon, husvagn.

 

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2021-04-21 2021-04-22

2021-05-15

Socialnämnden

2021-04-20 2021-04-22

2021-05-14

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2021-04-20 2021-04-22

2021-05-15

Socialnämndens beredningsutskott

2021-04-20 2021-04-21

2021-05-13

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

2021-04-16 2021-04-20

2021-05-11

Kommunstyrelsen

2021-04-13 2021-04-15

2021-05-06

Samordningsförbundet i Jalland

2021-03-26 2021-04-16

2021-05-07

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-04-14 2021-04-15

2021-05-06

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

 

2021-03-26

 2021-04-15

2021-05-07

Socialnämndens beredningsutskott

2021-04-13 2021-04-14 2021-05-06

Socialnämndens beredningsutskott

2021-04-13 2021-04-14 2021-05-06

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-04-07 2021-04-13 2021-05-04

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-04-07 2021-04-09 2021-04-30

Kommunfullmäktige

2021-03-31 2021-04-06 2021-04-27
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 21 april 2021