JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2022

Kungörelse

Länsstyrelsen i Hallands län. Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

Grannhörande
Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av två väderskydd för lokaltrafiken på fastigheterna Lilla Tjärby 1:93 och Lilla Tjärby 20:2 (Lantmännen Cerealia).

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 25 § ge grannar m.fl. tillfälle att yttra sig över ansökan.

Anledningen till grannhörandet är att ansökan avviker från gällande detaljplan avseende markens användning – det nordöstra väderskyddet placeras på allmän platsmark avsedd för park eller plantering.

Innan ansökan prövas ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. Önskar du ta del av handlingarna och yttra dig kan du höra av dig till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Var tydlig med vad din synpunkt avser. Yttrande ska senast den 22 september 2022 kommit in till nämnden.

/SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Mottagningstider 2022, Nämnden för överförmyndare i samverkan

 

Kungörelse om flytt av fordon

Personbil JGG401 har flyttats med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Lundgrens väg i Laholm. För mer information läs här.

Skåpbil MH05KJT har flyttats med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Lundgrens väg i Laholm. För mer information läs här.

Personbil BM 302EM har flyttats med stöd av lagen (LFF1982:129) om flyttning av fordon. Fordonet har bedömts som fordonsvrak och kommer därmed att skrotas. För mer information läs här.

Personbil RGP933 har flyttats med stöd av lagen (LFF1982:129) och förordningen (FFF1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Kristineborgsvägen i Ränneslöv. För mer information läs här.

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.
Socialnämndens beredningsutskott 2022-10-04 2022-10-05 2022-10-27
Kommunfullmäktige 2022-09-27 2022-09-30 2022-10-21
Nämnden för överförmyndare i samverkan 2022-09-28 2022-09-30 2022-10-23
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-21 2022-09-27 2022-10-18
Barn- och ungdomsnämnden 2022-09-21 2022-09-27 2022-10-20
Samordningsförbundet i Halland 2022-09-22 2022-09-26 2022-10-17
Valnämnden 2022-09-14 2022-09-22 2022-10-13
Socialnämnden 2022-09-20 2022-09-22 2022-10-14
Socialnämndens beredningsutskott 2022-09-20 2022-09-21 2022-10-13
Kommunstyrelsen 2022-09-13 2022-09-16 2022-10-07
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott 2022-09-14 2022-09-15 2022-10-08
Socialnämndens beredningsutskott 2022-09-13 2022-09-14 2022-10-06
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott 2022-09-07 2022-09-13 2022-10-04
Jävsnämnden 2022-09-06 2022-09-09 2022-09-30
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott 2022-09-06 2022-09-09 2022-09-30

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-09-06

2022-09-09 2022-09-30

Kommunfullmäktige

2022-08-30

2022-09-02 2022-09-23

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2022-08-30

2022-09-01 2022-09-24

Socialnämnden

2022-08-23

2022-08-31 2022-09-22

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-09-19

2022-09-21 2022-10-21

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2022-09-12

2022-09-14 2022-10-14
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 22 september 2022