JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

 Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021

Samhällbyggnadsnämnden

Från den 25 januari till och med den 26 februari 2021 ställs förslag till detaljplan för Skummeslöv 3:10 m.fl, Skummeslövsstrand, Laholms kommun ut för granskning.

 

 

 

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Nämnden för överförmyndare i samverkan

 

2021-01-19

2021-01-21

2021-02-13

 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2021-01-20 2021-01-20 2021-02-12

Socalnämndens beredningsutskott

2021-01-19 2021-01-20 2021-02-11

Socialnämndens beredningsutskott

2021-01-19 2021-01-20 2021-02-11

Arvodesberedningen

2021-01-15 2021-01-19 2021-02-09

Kommunstyrelsen

2021-01-12 2021-01-14 2021-02-04

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-01-07 2021-01-12 2021-02-02

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-01-04 2021-01-12 2021-02-02

Socialnämndens beredningsutskott

2021-01-08 2021-01-11 2021-02-02

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-01-05 2021-01-08 2021-01-29

Kommunfullmäktige

2020-12-22 2020-12-29 2021-01-19

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2021-01-18 2021-01-22 2021-02-19

Samordningsförbundet i Halland

2020-11-27 2020-12-28 2021-01-18
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 18 januari 2021