JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

 

Tillkännagivanden och underrättelser

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022

Kungörelse

                                     

 Mottagningstider 2022, Nämnden för Överförmyndare i samverkan

 

Kungörelse om flytt av fordon

Personbil GLW 511 har flyttats med stöd av lagen (LFF 1982:129) och förordningen (FFF 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, från Gröningen vid Lagavägen i Laholm. För mer information läs här.

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Socialnämndens beredningsutskott 

2022-05-10

2022-05-11 2022-06-02

Kommunstyrelsen

2022-05-10

2022-05-12 2022-06-02

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2022-05-04

2022-05-10 2022-05-31

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-05-03

2022-05-09 2022-05-31

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutkott

2022-05-03

2022-05-06 2022-05-26

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2022-05-04

2022-05-05 2022-05-26

Barn- och ungdomsnämnden

2022-04-27

2022-05-03 2022-05-26

Kommunfullmäktige

2022-04-26

2022-04-29 2022-05-20

Kommunstyrelsen

2022-04-26

2022-04-29 2022-05-20

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2022-04-26

2022-04-28 2022-05-21

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2022-04-26

2022-04-27 2022-05-18

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-04-20

2022-04-26 2022-05-17

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2022-04-19

2022-04-21 2022-05-14

Socialnämnden

2022-04-19

2022-04-20 2022-05-12

Socialnämndens beredningsutskott

2022-04-19

2022-04-20 2022-05-12

Kultur- och utvecklingsnämnden

2022-04-25 22-04-27 22-05-20

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2022-04-11 2022-04-20 2022-05-20
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 9 maj 2022