JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Kommunal anslagstavla

Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På anslagstavlan hittar du:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras i Stadshuset, Humlegången 6 i Laholm. 

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webben. Dessa protokoll är beslutsunderlag till nämnderna och blir offentliga senast när nämndens protokoll justerats. Huvuddelen av utskottens protokoll ingår i nämndernas kallelser som publiceras inför sammanträdena under webbsidan Möten och protokoll.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse

Underrättelse om inställt sammanträde med kommunfullmäktige den 29 september 2021

 

 Kungörelse av flytt av fordon från och med 2021-09-17, se mer information här.

Justerade protokoll
InstansSammanträdes-
datum 
 Anslaget fr.o.m. Anslaget t.o.m.

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2021-10-21

2021-10-23

2021-11-15

Socialnämnden 

2021-10-19

2021-10-21

2021-11-12

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

2021-10-20

2021-10-21

2021-11-13

Samordningsförbundet i Halland

2021-10-15

2021-10-20

2021-11-20

Samordningsförbundet i Halland

2021-10-08

2021-10-20

2021-11-10

Kommunstyrelsen

2021-10-12 2021-10-14 2021-11-05

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

2021-10-13 2021-10-14 2021-11-05

Socialnämndens beredningsutskott

2021-10-12 2021-10-13 2021-11-04

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott

2021-10-05 2021-10-07 2021-10-29

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-10-05 2021-10-06 2021-10-28

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2021-09-28 2021-09-29 2021-10-20

Socialnämndens beredningsutskott

2021-09-28 2021-09-29 2021-10-21

Barn- och ungdomsnämnden

2021-09-22 2021-09-28 2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-22 2021-09-28 2021-10-19

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott

2021-09-22 2021-09-23 2021-10-14

Socialnämnden

2021-09-21 2021-09-23 2021-10-15

Nämnden för överförmyndare i samverkan

2021-09-21 2021-09-23 2021-10-16

Socialnämndens beredningsutskott

2021-09-21 2021-09-22 2021-10-14

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2021-10-18 2021-10-20 2021-11-19

Kultur- och utvecklingsnämnden

2021-09-27 2021-09-29 2021-10-22

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott

2021-09-20 2021-09-22 2021-10-22
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 7 oktober 2021