JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Barn- och ungdomsnämnden

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Barn- och ungdomsnämnden

Här hittar du protokoll från barn- och ungdomsnämndens sammanträden. Genom att klicka på det år du är intresserad av får du upp en lista med årets protokoll. Kallelsen tas bort när protokollet är justerat och publicerat.

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklassen, grundskolan och särskolan.

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar även att pröva ärenden om tillstånd till fristående förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet som inte anordnas i anslutning till skolverksamhet och att ha tillsyn över sådan verksamhet. Barn- och ungdomsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden och består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 11 april 2018