JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Möten och protokoll / Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Här hittar du protokoll från barn- och ungdomsnämndens sammanträden. Genom att klicka på det år du är intresserad av får du upp en lista med årets protokoll. Kallelsen tas bort när protokollet är justerat och publicerat.

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklassen, grundskolan och särskolan.

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar även att pröva ärenden om tillstånd till fristående förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet som inte anordnas i anslutning till skolverksamhet och att ha tillsyn över sådan verksamhet.

Barn- och ungdomsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden och består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 16 december 2022