Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Här kan du ta del av kungörelser och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden och webbsändningarna från fullmäktiges möten i Laholms teater.  Genom att klicka på det år du är intresserad av får du upp samtliga kungörelser och protokoll för det året.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - "kommunens riksdag." Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Nästa val är i september 2018.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 29 ersättare. Innevarande mandatperiod omfattar tiden från 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018.

Sammanträdena är offentliga och är som regel förlagda till Laholms teater.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Irina Boutenko
Sidan uppdaterad den 31 januari 2018

Kontakt

Kanslichef/kommunjurist

Katarina Paulsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-154 26
Mobil: 070 203 54 39
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument