Du är här: Start / Politik & påverkan / Möten och protokoll / Socialnämnden

Socialnämnden

Här hittar du kallelser till och protokoll från socialnämndens sammanträden. Genom att klicka på det år du är intresserad av får du upp en lista med samtliga kallelser och protokoll för det året.

Till socialnämndens uppgifter hör:

  • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
  • att informera om socialtjänsten i kommunen,
  • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
  • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anette Larsson
Sidan granskad den 11 april 2018

Kontakt

Kommunsekreterare

Anette Larsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 44
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument