JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Allmänhetens frågestund

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Allmänhetens frågestund

Som invånare i Laholms kommun kan du ställa frågor direkt till de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige. Varje fullmäktigesammanträde ajourneras klockan 18.30 för allmänhetens frågestund.

Frågorna ska vara av allmän kommunal karaktär. Privata spörsmål tas således inte upp. Frågestunden är begränsad till en fråga per frågeställare och sammanträde. Frågan får inte heller gälla ett ärende som ska behandlas av fullmäktige vid det sammanträde som frågan ställs.

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av frågeställaren. Frågan ska lämnas till fullmäktiges ordförande senast i samband med att fullmäktiges sammanträde påbörjas. 

Fullmäktige sammanträder som regel klockan 18.30 sista tisdagen i varje månad. Sammanträdesplanen finns här intill under Länkar.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och sänds via webben. Den som ställer en fråga kommer därför också att spelas in med ljud och bild. Inspelningen är en allmän handling och ska bevaras.

Skicka din fråga med din namnunderskrift och din adress till
Laholms kommun
Kommunfullmäktige
312 80 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Irina Boutenko
Sidan granskad den 11 januari 2021