Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Allmänhetens frågestund

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Allmänhetens frågestund

Som invånare i Laholms kommun kan du ställa frågor direkt till de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige. Varje fullmäktigesammanträde ajourneras klockan 18.30 för allmänhetens frågestund.

Frågorna ska vara av allmän kommunal karaktär. Privata spörsmål tas således inte upp. Frågestunden är begränsad till en fråga per frågeställare och sammanträde. Frågan får inte heller gälla ett ärende som ska behandlas av fullmäktige vid det sammanträde som frågan ställs.

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av frågeställaren. Frågan ska lämnas till fullmäktiges ordförande senast i samband med att fullmäktiges sammanträde påbörjas. 

Fullmäktige sammanträder som regel klockan 18.30 sista tisdagen i varje månad. Sammanträdesplanen finns här intill under Länkar.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och sänds via webben. Den som ställer en fråga kommer därför också att spelas in med ljud och bild. Inspelningen är en allmän handling och ska bevaras.

Skicka din fråga med din namnunderskrift och din adress till
Laholms kommun
Kommunfullmäktige
312 80 Laholm

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PB4
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 9 oktober 2019