Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund

Som invånare i Laholms kommun kan du ställa frågor direkt till de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige. Varje fullmäktigesammanträde ajourneras klockan 18.30 för allmänhetens frågestund.

Frågorna skall vara av allmän kommunal karaktär. Privata spörsmål tas således inte upp. Frågestunden är begränsad till en fråga per frågeställare och sammanträde.

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av frågeställaren. Frågan ska lämnas till fullmäktiges ordförande senast i samband med att fullmäktiges sammanträde påbörjas. 

Fullmäktige sammanträder som regel klockan 18.30 sista tisdagen i varje månad. Annons om sammanträdesplats och tid införs i Hallandsposten och Laholms Tidning en vecka före mötet. Sammanträdesplanen finns också på kommunens hemsida.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och sänds via webben. Den som ställer en fråga kommer därför också att spelas in med ljud och bild. Inspelningen är en allmän handling och ska bevaras.

Skicka din fråga med din namnunderskrift och din adress till
Laholms kommun
Kommunfullmäktige
312 80 Laholm

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 1PH
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 14 augusti 2019

Länkar