JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Kommunala funktionsrättsrådet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunens funktionsrättsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Laholms kommun och företrädare för funktionsrättsorganisationer inom kommunen.

Syftet med rådet

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få funktionsrättsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog kan behov identifieras och erfarenheter utbytas. Detta kan i sin tur ligga till grund för verksamhetsutveckling.

Funktionsrättsorganisationernas representanter i rådet ska ges möjlighet till delaktighet inför kommunens upphandlingar av tjänster som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

Rådet består av företrädare för funktionsrättsföreningar och kommunstyrelsen samt andra berörda nämnder.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 21 april 2021