Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Kommunala Funktionsrättsrådet

Kommunala Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett referensorgan till kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder för samråd och informationsutbyte mellan Laholms kommun och handikapprörelsen. Samrådet och informationsutbytet avser frågor av allmän betydelse för personer med funktionsnedsättning. Uppgiften är att verka för att aspekter kring tillgänglighet och möjlighet till delaktighet för alla, beaktas i kommunens planering och verksamhet.

Kommunala funktionsrättsrådet är ett fristående organ och består av representanter från statsbidragsberättigade handikappföreningar i Laholms kommun eller andra handikappföreningar med medlemmar i kommunen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 17 januari 2019

Kontakt

Ordförande

Kane Bengtsson
Mobil: 070-5742111
Markarydsvägen 23
312 53 Hishult

Sekreterare/kanslist

Marie-Louise Dahlberg
Direkt: 0430-266 73
KHR:s kansli, Doktorsstigen 2
312 31 Laholm

Länkar