JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Kommunens funktionsrättsråd

Kommunens funktionsrättsråd

Kommunens funktionsrättsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Laholms kommun och företrädare för funktionsrättsorganisationer inom kommunen.

Syftet med rådet

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få funktionsrättsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog kan behov identifieras och erfarenheter utbytas. Detta kan i sin tur ligga till grund för verksamhetsutveckling.

Funktionsrättsorganisationernas representanter i rådet ska ges möjlighet till delaktighet inför kommunens upphandlingar av tjänster som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

Rådet består av företrädare för funktionsrättsföreningar och kommunstyrelsen samt andra berörda nämnder.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 20 oktober 2022