Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Synpunkter felanmälan eller frågor / Lämna en synpunkt

Lämna en synpunkt, ställ en fråga, kom med en idé

Här kan du lämna förslag på förbättringar, synpunkter, beröm eller kritik på kommunens verksamhetsområde och/eller tjänster samt ställa frågor. Samtidigt vill vi gärna ha dina idéer och tankar om smått och stort.

Alla synpunkter registreras i en databas, även personuppgifter. Det innebär att inlämnade uppgifter blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

Synpunkter som inte tas emot här

 • Synpunkter till det kommunala bostadsbolaget Laholmshem. Kontakta istället Laholmshem direkt.
 • Överklaganden av myndighetsbeslut.
 • Synpunkter kring enskilda fakturor. Kontakta istället den kontaktperson som finns angiven på fakturan.
 • Synpunkter som strider mot gällande lagstiftning eller är skrivna så att vi inte förstår vad du menar.
 • Överklaganden av kommunala beslut.
 • Synpunkter som innehåller kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp.

Så hanteras din synpunkt

 • Din synpunkt/förslag/fråga tas emot av Medborgarservice, registreras och skickas till berörd verksamhet.
 • En tjänsteman tar emot och svarar utifrån sitt arbetsområde.
 • Är synpunkten/förslaget/frågan av sådan karaktär som inte kan hanteras direkt av tjänsteman, går frågan vidare till berörd politisk nämnd.
 • Du som lämnar en synpunkt/förslag/fråga ska få återkoppling inom två dagar på hur den kommer att hanteras.
 • Du kan självklart välja att vara anonym, men då får du inte samma återkoppling.
 • Varje månad redovisas alla förslag/synpunkter/frågor att redovisas för berörd nämnd.

 Hantering av personuppgifter

Nedan lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i kommunstyrelsens dokument- och ärendehanteringssystem. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att fördela kommunens småhustomter. Efter handläggning arkiveras handlingarna i kommunarkivet. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som anger att handlingarna ska bevaras.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera tomtkön. Radering av personuppgifter kan inte göras då det är en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen.

När det gäller personuppgifter kan du vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombudet@laholm.se eller Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Samtycke

Genom att skicka formuläret samtycker du till att kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter enligt ovan.

 
Jag vill bli kontaktad

Kontaktuppgifter
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 28 maj 2018