Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Synpunkter felanmälan eller frågor / Lämna en synpunkt

Lämna en synpunkt, ställ en fråga, kom med en idé

Här kan du lämna förslag på förbättringar, synpunkter, beröm eller kritik på kommunens verksamhetsområde och/eller tjänster samt ställa frågor. Samtidigt vill vi gärna ha dina idéer och tankar om smått och stort.

Alla synpunkter registreras i en databas, även personuppgifter. Det innebär att inlämnade uppgifter blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag är uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.

Synpunkter som inte tas emot här

 • Synpunkter till det kommunala bostadsbolaget Laholmshem. Kontakta istället Laholmshem direkt.
 • Överklaganden av myndighetsbeslut.
 • Synpunkter kring enskilda fakturor. Kontakta istället den kontaktperson som finns angiven på fakturan.
 • Synpunkter som strider mot gällande lagstiftning eller är skrivna så att vi inte förstår vad du menar.
 • Överklaganden av kommunala beslut.
 • Synpunkter som innehåller kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp.

Så hanteras din synpunkt

 • Din synpunkt/förslag/fråga tas emot av Medborgarservice, registreras och skickas till berörd verksamhet.
 • En tjänsteman tar emot och svarar utifrån sitt arbetsområde.
 • Är synpunkten/förslaget/frågan av sådan karaktär som inte kan hanteras direkt av tjänsteman, går frågan vidare till berörd politisk nämnd.
 • Du som lämnar en synpunkt/förslag/fråga ska få återkoppling inom två dagar på hur den kommer att hanteras.
 • Du kan självklart välja att vara anonym, men då får du inte samma återkoppling.
 • Varje månad redovisas alla förslag/synpunkter/frågor att redovisas för berörd nämnd.

Hantering av personuppgifter

Laholm kommun behandlar de personuppgifter som samlas in i syfte att hantera och återkoppla vid felanmälan. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är ett allmänt intresse i enlighet med allmän dataskyddsförordning EU 2016/679, artikel 6 e).

De personuppgifter som vi behandlar är de som du lämnat in när du skickar in felanmälan. Bara de uppgifter som har betydelse för att kunna hantera och åtgärda felet samt eventuellt återkoppla till dig, kommer sparas.

Det är Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. De hanteras av personal på driftenheten. Ingen profilering eller automatiserat beslutsfattande förekommer.

Som registrerad hos Kommunstyrelsen har man rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av sina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och också reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

 
Jag vill bli kontaktad

Kontaktuppgifter
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 26 februari 2019