Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Synpunkter felanmälan eller frågor / Lämna felanmälan

Lämna felanmälan

Här kan du anmäla och rapportera fel på kommunens gator och vägar, torg, parker, gatubelysning, vinterväghållning mm.

Fyll i formuläret nedan. Beskriv felet så detaljerat som möjligt. Ange gärna en skriftlig lägesbeskrivning som kan underlätta för den som ska åtgärda felet.   

Hantering av personuppgifter

Nedan lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i kommunstyrelsens dokument- och ärendehanteringssystem. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att fördela kommunens småhustomter. Efter handläggning arkiveras handlingarna i kommunarkivet. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som anger att handlingarna ska bevaras.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera tomtkön. Radering av personuppgifter kan inte göras då det är en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen.

När det gäller personuppgifter kan du vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombudet@laholm.se eller Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Samtycke

Genom att skicka formuläret samtycker du till att kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter enligt ovan.

 
Jag vill bli kontaktad

Kontaktuppgifter
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 28 maj 2018