Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Synpunkter felanmälan eller frågor / Lämna felanmälan

Lämna felanmälan

Här kan du anmäla och rapportera fel på kommunens gator och vägar, torg, parker, gatubelysning, vinterväghållning mm.

Fyll i formuläret nedan. Beskriv felet så detaljerat som möjligt. Ange gärna en skriftlig lägesbeskrivning som kan underlätta för den som ska åtgärda felet.   

Hantering av personuppgifter

Laholm kommun behandlar de personuppgifter som samlas in i syfte att hantera och återkoppla vid felanmälan. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är ett allmänt intresse i enlighet med allmän dataskyddsförordning EU 2016/679, artikel 6 e).

De personuppgifter som vi behandlar är de som du lämnat in när du skickar in felanmälan. Bara de uppgifter som har betydelse för att kunna hantera och åtgärda felet samt eventuellt återkoppla till dig, kommer sparas.

Det är Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. De hanteras av personal på driftenheten. Ingen profilering eller automatiserat beslutsfattande förekommer.

Som registrerad hos Kommunstyrelsen har man rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av sina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och också reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

 
Jag vill bli kontaktad

Kontaktuppgifter
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan uppdaterad den 26 februari 2019