JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Ungdomsforum och ungdomsinflytande

Ungdomsforum och ungdomsinflytande

Elevrådsläger 2022

Ungdomsforum - vad är det?

Många politiska beslut påverkar direkt eller indirekt ungdomar. Men i många fall är deras möjligheter till påverkan begränsade. I Laholms kommun är politikerna angelägna om att ändra detta. Ett ungdomsforum har skapats och varit verksamt sedan år 2006. Det är en del av det ungdomsinflytande som finns i kommunen.

Minst fyra gånger om året träffas församlingens 15 representanter. De utses av elevråden på de tre högstadieskolorna i Våxtorp, Laholm och Veinge samt på Osbecksgymnasiet i Laholm.

Ungdomsforumet leds av kommunfullmäktiges ordförande. Om andra politiker eller verksamhetschefer berörs av de ämnen som ungdomarna tar upp, kallas även de till mötena.

Idépengar för unga

Unga från åk 7 på högstadiet till åk 3 på gymnasiet kan söka idépengar för att göra roliga saker med andra unga på fritiden.

Du kan läsa mer om vad som gäller för de pengarna och söka direkt här: Sök idépengar.  

200 000 skäl att göra din röst hörd

Kommunstyrelsen har bestämt att den demokratiprocess för barn och unga som testades förra året ska bli permanent. Det betyder att ni och ert elevråd, skola, fritids, fritidsgård och Aktivitetshus kan vara med och söka pengar från de 200 000 kronor som finns.

Pengarna ska gå till att öka trivseln och göra det roligare för barn och ungdomar på era ställen.Elever från förskoleklass till årskurs 9 kan ansöka om pengarna. Sista dag för ansökan var den 19 april 2022. 

Den 4 maj hölls en demokratidag där alla pengar delades ut. Ni kan läsa mer om den dagen på kommunens nyhetssida.   

LUPP

Laholms kommun genomför LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Alla i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymnasiet svarar på den. Den har frågor om skola, fritid, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid.  Rapporten från LUPP 2020 och även rapporten från 2018 finns till höger. LUPP-enkäten ska renomföras nästa gång hösten 2024.  

Plan för dialog med unga

På kommunfullmäktige den 28 juni 2011 antogs den plan för dialog och inflytande för unga i kommunen som hade arbetats fram sedan konferensen den 19 november 2010. Den reviderades senast i april 2022.

Planen innehåller en deklaration av vad politikerna lovar unga och även vad man förväntar sig av unga i gengäld, samt en sida om hur detta ska genomföras. Bland annat ska en årlig konferens hållas i februari-mars varje år där era åsikter ska komma fram och förslag läggas till kommunstyrelsen. Läs planen till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan granskad den 27 september 2022