JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Ungdomsforum och ungdomsinflytande / Barn- och ungdomsstrateg

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Barn- och ungdomsstrateg

I Laholms kommun finns det en person som är ansvarig för att hjälpa unga att få inflytande och vara delaktiga. Hon heter Sofia Larsson och arbetar som barn- och ungdomsstrateg på heltid.

Barn- och ungdomsstrategen arbetar för att barn och unga i Laholms kommun ska få möjlighet till riktigt inflytande. Hon arbetar också för att se till att barn- och ungdomsfrågor hanteras på ett bra sätt på olika ställen inom kommunen.

Barn- och ungdomsstrategens uppgifter är bland annat att :

 • Ha det samordnande ansvaret för frågor som rör barn och ungas inflytande i kommunen.
 • Fungera som en brygga mellan ungdomar, politiker, anställda i kommunen och kommuninvånare.
 • Utveckla och verka för att upprätta strukturerade former för barn och ungas delaktighet och verkliga inflytande i samtliga samhällsfrågor, inte enbart frågor som rör skola och fritid.
 • Anordna årliga elevrådsutbildningar
 • Vägleda och stödja barn och unga till ett stärkt samhällsinflytande.
 • Ingå i nätverk i syfte att utveckla barn och ungas delaktighet och inflytande.
 • Arbeta aktivt för att samtliga kommunala nämnder ska ha med sig ett barn- och ungdomsperspektiv.
 • Vara administratör och ansvarig tjänstperson till Ungdomsforum.
 • Vara delaktig i utvecklingen av Aktivitetshuset
 • Vara ansvarig för LUPP-processen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
 • Besluta om idépengar för unga
 • Projektleda demokratiprocessen 200 000 skäl att göra din röst hörd
 • Vara inspiratör och stöd i särskilda ungdomsprojekt
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 68E
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan uppdaterad den 20 december 2022