Du är här: Start / Politik & påverkan / Så kan du påverka / Ungdomsforum och ungdomsinflytande / Ungdomssamordnare

Ungdomssamordnare

I Laholms kommun finns det en person som är ansvarig för att hjälpa unga att få inflytande och vara delaktiga. Hon heter Sofia Larsson och arbetar som ungdomssamordnare på heltid.

Ungdomssamordnaren arbetar för att barn och unga i Laholms kommun ska få möjlighet till riktigt inflytande. Han arbetar också för att se till att barn- och ungdomsfrågor hanteras på ett bra sätt på olika ställen inom kommunen.

Ungdomssamordnarens uppgifter är att :

 • Ha det samordnande ansvaret för frågor som rör barn och ungas inflytande i kommunen.
 • Fungera som en brygga mellan ungdomar, politiker, tjänstemän och kommuninvånare.
 • Utveckla och verka för att upprätta strukturerade former för barn och ungas delaktighet och verkliga inflytande i samtliga samhällsfrågor, inte enbart frågor som rör skola och fritid.
 • Vägleda och stödja barn och unga till ett stärkt samhällsinflytande.
 • Ingå i nätverk i syfte att utveckla barn och ungas delaktighet och inflytande.
 • Arbeta aktivt för att samtliga kommunala nämnder ska implementera ett barn- och ungdomsperspektiv.
 • Vara administratör och ansvarig tjänsteman till Ungdomsforum.
 • Vara ansvarig för utvecklandet i Aktivitetshuset
 • vara ansvarig för LUPP-enkäten
 • Besluta om idépengar för unga
 • Vara inspiratör och stöd i särskilda ungdomsprojekt
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan uppdaterad den 14 januari 2020

kontakt

Ungdomssamordnare

Sofia Larsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 63
Mobil: 070-212 91 90
Besöksadress:
Humlegången 6
Laholm