JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Ungdomsforum och ungdomsinflytande / Barn- och ungdomsstrateg

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Barn- och ungdomsstrateg

I Laholms kommun finns det en person som är ansvarig för att hjälpa unga att få inflytande och vara delaktiga. Hon heter Sofia Larsson och arbetar som barn- och ungdomsstrateg på heltid.

Barn- och ungdomsstrategen arbetar för att barn och unga i Laholms kommun ska få möjlighet till riktigt inflytande. Han arbetar också för att se till att barn- och ungdomsfrågor hanteras på ett bra sätt på olika ställen inom kommunen.

Barn- och ungdomsstrategens uppgifter är att :

 • Ha det samordnande ansvaret för frågor som rör barn och ungas inflytande i kommunen.
 • Fungera som en brygga mellan ungdomar, politiker, tjänstemän och kommuninvånare.
 • Utveckla och verka för att upprätta strukturerade former för barn och ungas delaktighet och verkliga inflytande i samtliga samhällsfrågor, inte enbart frågor som rör skola och fritid.
 • Vägleda och stödja barn och unga till ett stärkt samhällsinflytande.
 • Ingå i nätverk i syfte att utveckla barn och ungas delaktighet och inflytande.
 • Arbeta aktivt för att samtliga kommunala nämnder ska implementera ett barn- och ungdomsperspektiv.
 • Vara administratör och ansvarig tjänsteman till Ungdomsforum.
 • Vara ansvarig för utvecklandet i Aktivitetshuset
 • vara ansvarig för LUPP-enkäten
 • Besluta om idépengar för unga
 • Vara inspiratör och stöd i särskilda ungdomsprojekt
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021