JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Ungdomsforum och ungdomsinflytande / Barn- och ungdomsstrateg

Barn- och ungdomsstrateg

I Laholms kommun finns det en person som är ansvarig för att hjälpa unga att få inflytande och vara delaktiga. Hon heter Sofia Larsson och arbetar som barn- och ungdomsstrateg på heltid.

Barn- och ungdomsstrategen arbetar för att barn och unga i Laholms kommun ska få möjlighet till riktigt inflytande. Hon arbetar också för att se till att barn- och ungdomsfrågor hanteras på ett bra sätt på olika ställen inom kommunen.

Barn- och ungdomsstrategens uppgifter är bland annat att :

 • Ha det samordnande ansvaret för frågor som rör barn och ungas inflytande i kommunen.
 • Fungera som en brygga mellan ungdomar, politiker, anställda i kommunen och kommuninvånare.
 • Utveckla och verka för att upprätta strukturerade former för barn och ungas delaktighet och verkliga inflytande i samtliga samhällsfrågor, inte enbart frågor som rör skola och fritid.
 • Anordna årliga elevrådsutbildningar
 • Vägleda och stödja barn och unga till ett stärkt samhällsinflytande.
 • Ingå i nätverk i syfte att utveckla barn och ungas delaktighet och inflytande.
 • Arbeta aktivt för att samtliga kommunala nämnder ska ha med sig ett barn- och ungdomsperspektiv.
 • Vara administratör och ansvarig tjänstperson till Ungdomsforum.
 • Vara delaktig i utvecklingen av Aktivitetshuset
 • Vara ansvarig för LUPP-processen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
 • Besluta om idépengar för unga
 • Projektleda demokratiprocessen 200 000 skäl att göra din röst hörd
 • Vara inspiratör och stöd i särskilda ungdomsprojekt
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sofia Larsson
Sidan uppdaterad den 20 december 2022