JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Vanligt förekommande frågor

Vanligt förekommande frågor

Här nedan har vi på kommunen samlat en sammanställning av vanligt förekommande frågor och deras svar eller vart man ska vända sig vid problem. Rubrikerna är indelade under kategorierna "gator och trafik", "avfall och renhållning", "parker och strand", "miljö och boende" och "djur". Vill du lämna en synpunker/felanmälan eller fråga till kommunen så klicka in dig på webbformuläret i länken till vänster.

Gator och trafik

 • Vem ansvarar för kommunens vägar?

Ansvaret för vägar och gator i Laholms kommun kan ligga på flera aktörer. Trafikverket är ansvarig för det stora allmänna vägnätet, bostadsgator i tätorterna har kommunal drift och enskilda vägar på landsbygden är ofta en samfällighets ansvar ibland med kommunens medverkan. Det finns även en mängd privata vägar på fastighetsmark/ privat mark.

 • Vem ansvarar för hastigheterna i kommunen?

Hastigheter beslutas av kommunen men tillsynen, hastighetskontroller, sker genom polisen. Standardhastigheten inom tättbebyggt område är 40 km/h och utanför är standarden 60 km/h. Kommunen har möjlighet att bestämma om det är andra hastigheter än 40 km/h som ska gälla. 

 • Varför sätter inte kommunen upp fler trafikspeglar, blomlådor där vi har önskemål?

Trafikspeglar och blomlådor är en vanlig önskan för att få fordon att sänka hastigheten. Men det är inte i alla lägen så enkelt. Varje plats måste bedömas efter sina förutsättningar.

En spegel skall ge fordonsföraren bättre synfält i en vinkel som är dold. Det finns uppenbar risk att åtgärder som underlättar för bilisten genererar en högre hastighet, samtidigt som du luras att tro att du ser allt. Risken är stor att det finns föremål utanför spegelns räckvidd som utsätts för fara.

En blomlåda som ett hinder i vägen för att få ner hastigheten kan även skymma t ex ett barn på tre-hjuling. Vi kan även se höjd hastighet i anslutning till hinder – föraren vill hinna passera före andra fordon. Fokus hamnar på mötande fordon längre fram och inte på närmiljön där oskyddade trafikanter plötsligt kan dyka upp.

 • Gatuunderhållet i kommunen, hur fungerar det?

Gatuunderhåll i form av asfaltering är en ständigt pågående process. Denna typ av arbete sker under perioden april – november och följer en flerårig plan. Kontinuerlig bedömning av gators skick och trafikmängd ger en prioritering av åtgärderna.

 • Höga häckar som skymmer sikt?

Säker trafik på bostadsgator och vägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan liv räddas.

I plan- och bygglagen, 8 kap 15§, slås fast att: "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer".

Läs mer i broschyren "Klipp häcken" som du kommer till om du klickar här.

 • När börjar kommunen att sopa gatorna på våren?

Vi börjar så fort vi tror vintern är slut och halkbekämpning inte behövs.

 • Varför sopas gatorna i kommunen ibland så tidigt på morgonen?

Beroende på när våren kommer och vi kan börja sopa så har vi väldigt många mil att sopa och vill hinna klart så fort som möjligt, i slutet på maj är önskvärt. Vi måste helt enkelt jobba i skift och maskinen sopar i perioder från fyra på morgonen till åtta på kvällen. Det är också en fördel med att vara ute tidigt eller sent för att slippa värsta rusningen av cyklister, gående och bilister på vägarna.

 • Vem sköter snöröjningen i kommunen?

Vi har en mängd olika aktörer som plogar snö; fastighetsägare, trafikverket, kommunal verksamhet, enskilda vägar och privata aktörer.

Snöröjningen ska vara lika för alla oavsett om det är vårt eget gatukontor som sköter arbetet eller om det är enskilda vägar som sköts av entreprenör. Småvägarna som blivit av med sin snöröjning är privata vägar som ska stå för sin egen snöröjning.

 • Hur ofta byts trasig gatubelysning?

Belysningen kontrolleras fyra gånger per år, i februari, april, september och december, av One Nordic, som åtgärdar eventuella fel. Det är One Nordic som sköter driften och underhållet av den befintliga gatubelysningen. One Nordic åker inte ut på enstaka lampor som gått sönder, de samlas upp och görs nästkommande rondering. Vid ronderingarna tänds all belysning upp dagtid och kontrolleras. 

Felanmälan görs genom att klicka på denna länk eller genom appen Felanmälan Laholm.

 • Frågor kring kollektivtrafik

Sedan år 2012 har kollektivtrafikfrågorna helt tagits över av Region Halland och dess dotterbolag Hallandstrafiken. Kommunen bedriver därför inte någon kollektivtrafik och finansierar ingen kollektivtrafik. Dock försöker kommunen påverka regionen i det behovsbedömingar som görs i hela Halland.

Avfall och renhållning

 • Återvinningsstationerna runt om i kommunen

Synpunkter rörande återvinningsstationer i kommunen görs till förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) www.fti.se

 • Min soptunna har inte blivit tömd

Kontakta Medborgarservice

 • Nedskräpning

Kontakta Miljökontoret

Parker och strand

Information om badvattenkvalitén finns på www.havochvatten.se/badplatser

 • Sätter kommunen upp fler hundlatriner?

Kommunen sätter inte upp fler hundlatriner (undantagsfall gäller nyetablerade område). Det kan däremot bli aktuellt att flytta en latrin i ett område till ett annat där vi ser ett större behov.

 • När sköter kommunen beskärningar av träd?

Driftavdelningen går över klippning av kommunens träd, häckar och buskar varje vinter. Gäller det privatägda träd och häckar så är det i första hand bäst att vända sig till fastighetsägaren. Vill man inte vända sig till fastighetsägaren så lämna in en skriftlig synpunkt med exakt adress till oss på kommunen så kan vi skicka en påminnelse.

 • Upprustning av lekplatser?

Kommunens 40 lekplatser (förskolor och förskolor ej inräknade) besiktigas en gång om året, och då repareras trasiga och slitna redskap eller bytes ut. Anmäl gärna trasiga redskap till medborgarservice via synpunksformuläret.

 • Hur sköts underhåll på stranden under högsäsong?

Under högsäsong har vi personal ute varje dag på stranden (även en del helger) med både strandrensningsmaskin och hjullastare. Det handlar om tidiga morgnar till förmiddag då vi inte vill vara där när badgästerna anländer.

 • Det är mycket tång/hummus på stranden

Det är ett stort arbete att hålla iordning på stranden, speciellt då naturen är "nyckfull" och svår att förutsäga både när det handlar om tång, humus och skräp som kan flyta upp. Vi gör vårt bästa för att hinna ta upp så mycket vi kan. Tång är en ju en del av naturen och gör ju sitt som föda åt fåglar och djurliv. Vi blir aldrig helt tångfria.

Miljö och boende

 • Bullerstörningar från exempelvis fläktar, byggnader, vägar och verksamheter

Kontakta Miljökontoret

 • Störande lukt

Kontakta Miljökontoret

 • Fuktskador samt kalla och/eller dragiga lägenheter och hus som allmännyttan eller enskilda fastighetsägare hyr ut

Kontakta Miljökontoret

 • Högljudda mäniskor (ordningsfråga)

Kontakta Polisen

 • Olovlig eldning

Kontakta Miljökontoret

 • Dåligt/illaluktande dricksvatten

Kontakta Laholmsbuktens VA (LBVA) och Miljökontoret

Djur

 • Djur som far illa

Kontakta Länsstyrelsen, Djurskyddet 010-2243200

 • Skällande hundar

Kontakta Miljökontoret

 • Grannens katt/hund förorenar på min tomt 

Kontakta Polisen

 • Problem med vilda djur (av allvarlig art, såsom till exempel aggressiv grävling i trädgården, inte att rådjur och mördarsniglar äter upp blommorna)

Kontakta Kommunjägaren

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 7 december 2022