JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så kan du påverka / Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är till för att du som anställd, förtroendevald, deltidsanställd, arbetssökande, du som avslutat din anställning och andra som har en arbetsrelation till kommunen anonymt ska kunna anmäla misstanke om missförhållanden och oegentligheter inom Laholms kommun utan att behöva oroa dig för negativa konsekvenser.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Du kan anmäla missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Funktionen ska användas om du misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Laholms kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Laholms kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Det kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Du som anmäler behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ersätter inte våra övriga rapporteringskanaler utan är ett komplement till dessa. Funktionen ska inte användas för att anmäla personliga missförhållanden som endast påverkar dig som anmäler eller din egen arbetssituation. I första hand vänder du som anställd dig till din närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till vårt system för felanmälan och synpunkter som du kommer till om du klickar här.

Gör en anmälan om missförhållande

Klicka här för att komma till vår externa funktion för att anmäla missförhållande.

Om du önskar fortsatt dialog och/eller vill följa status i ärendet tilldelas du ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet.

Det går också bra att göra en anmäla per telefon: 0771 40 16 25.

Hur hanteras anmälningarna?

Visselblåsarfunktionen hanteras av ett externt företag som är fristående från Laholms kommun. Du kan rapportera anonymt och inga IP-adresser kan spåras. Du behöver inte registrera ett konto, men registrering underlättar vidare utredning av ärendet.

Inom sju dagar får du som anmäler en bekräftelse att anmälan är mottagen. Anmälningarna som skickas via visselblåsarfunktionen går till det externa företaget som gör en bedömning av ärendet. Anmälningen och bedömningen vidarebefordras till två utsedda kontaktpersoner inom Laholms kommun. Kontaktpersonerna har tystnadsplikt och ansvarar för vidare hantering och åtgärdsplanering av anmälningarna. Du får återkoppling inom tre månader med vilka åtgärder som har vidtagits.

Visselblåsarlagen

Enligt den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021 är offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler anställda skyldiga att ha en egen visselblåsarfunktion senast 17 juli 2022. Lagen innebär att det ska finnas tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden.

Frågor och svar

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen (SKR:s webbplats)

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 2YD
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 19 juli 2022