JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Så styrs Laholm

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - "kommunens riksdag." Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen. Några exempel:

  • vision, mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Kommunstyrelsen

Kommunens främsta verkställande organ - "kommunens regering" - är kommunstyrelsen. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen följer också frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Nämnderna

Fem nämnder har ansvar för olika verksamhetsområden inom kommunen, t ex förskolor, skolor, gator, vattenförsörjning, äldreomsorg, markplanering, miljötillsyn, kultur och fritid. Ansvaret regleras i ett nämndsreglemente som finns i Laholms författningssamling (Lfs).

Nämnderna är remissinstanser i övergripande frågor, bereder ärenden till fullmäktige och genomför fullmäktiges beslut. Budget och hantering av övergripande ärenden inom verksamhetsområdet är huvudsakliga arbetsuppgifter. Nämndernas ledamöter utses av fullmäktige.

Styrning

Kommunen styrs med mål och uppdrag på olika nivåer inom kommunen. Målen är utgångspunkten för styrning, uppföljning och ekonomi. Huvudprinciper för styrning är fastlagda av fullmäktige och finns på sidan Styrdokument.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 11 januari 2021