JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm

Så styrs Laholm

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - "kommunens riksdag." Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen. Några exempel:

  • vision, mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Kommunstyrelsen

Kommunens främsta verkställande organ - "kommunens regering" - är kommunstyrelsen. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen följer också frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Nämnderna

Fem nämnder har ansvar för olika verksamhetsområden inom kommunen, t ex förskolor, skolor, gator, vattenförsörjning, äldreomsorg, markplanering, miljötillsyn, kultur och fritid. Ansvaret regleras i ett nämndsreglemente som finns i Laholms författningssamling (Lfs).

Nämnderna är remissinstanser i övergripande frågor, bereder ärenden till fullmäktige och genomför fullmäktiges beslut. Budget och hantering av övergripande ärenden inom verksamhetsområdet är huvudsakliga arbetsuppgifter. Nämndernas ledamöter utses av fullmäktige.

Styrning

Kommunen styrs med mål och uppdrag på olika nivåer inom kommunen. Målen är utgångspunkten för styrning, uppföljning och ekonomi. Huvudprinciper för styrning är fastlagda av fullmäktige och finns på sidan Styrdokument.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 12 januari 2022