Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Fullmäktiges vision och mål / Gemensamma resultatmål

Gemensamma resultatmål

Kommunfullmäktige har beslutat om gemensamma resultatmål som gäller för år 2020-2023.

Barn och unga

Barn och ungas psykiska hälsa ska öka.

Samhällsplanering

Det är fler som trivs och fler vill leva och bo i Laholm.

Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier.

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete.

Trygghet och folkhälsa

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 15 augusti 2019

Kommunplan med budget