Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Brukarundersökningar och jämförelser

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Brukarundersökningar och jämförelser

För att utveckla service, utbud och kvaliteten i verksamheterna genomför många av nämnderna kvalitetsundersökningar. Kommunens service ska utvecklas med invånarna fokus och därför är det viktigt att känna till synpunkter på kvaliteten.

I länkarna på sidan finns resultat från undersökningar och enkäter.

Skolenkät

Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun har under våren genomfört sin årliga undersökning bland barn/elever och vårdnadshavare i sin verksamhet. Undersökningens syfte är att ta reda på vad barn/elever och vårdnadshavare tycker om förskola, pedagogisk omsorg och grundskola/grundsärskola. Resultaten utgår ett underlag både för enheternas samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet. 

LUPP

Vartannat år genomför Laholms kommun LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Alla i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymansiet svarar på den. Den har frågor om skola, fritid, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid.  Rapporten från LUPP 2018 finns att läsa i länk på sidan. 

Medborgarundersökning

Vartannat år gör kommunen en medborgarundersökning för att ta reda på vad invånarna tycker om Laholm som en plats att leva och bo på, kommunens verksamheter och inflytandet i kommunen.

Socialstyrelsens brukarenkät

Varje år görs en enkät genom Socialstyrelsen som tar reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Se länk till Öppna jämförelse på sidan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019