Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitet i korthet

Kvalitet i korthet

Förstora bilden - kvalitet i korthet 640pxl.jpg

Hur god är kommunens information till invånarna? Hur nöjda är brukarna i hemtjänsten?

Detta är exempel på mått som ingår i verktyget ”Kommunens kvalitet i korthet”. Verktyget är inriktat på mått som beskriver kommunens kvalitet ur ett invånarperspektiv. På ett enkelt och tydligt sätt ska måtten ge svar på de vanli­gaste frågeställningarna som förtroendevalda får från invånarna och vara ett stöd i invånardialogen. Samtidigt kan måtten användas för den interna utvecklingen av kommunens kvalitet.

Kvalitet i korthet omfattar ca 260 av landets 290 kommuner. Arbetet  samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Mätningarna och samordningen ger oss möjlighet att värdera resultaten i jämförelse med andra.

Kommunens kvalitet i korthet omfattar ca 40 mått indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 23 oktober 2019