JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Avlösarservice

Avlösarservice

Vad är avlösarservice

Avlösarservice i hemmet kan beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det kan vara aktuellt om du som bor i ordinärt boende och har ett omfattande omvårdnadsbehov som utförs av anhöriga/närstående.

Tanken med avlösarservice är att anhöriga/närstående ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och tid att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan vara regelbunden eller sättas in vid akuta behov och ges alla tider på dygnet.

Ansökan skickas till socialkontoret, en handläggare gör sedan en bedömning av behovet och fattar beslut om stöd. Handläggaren beviljar ett visst antal timmar per månad. Sedan bestämmer du tillsammans med ansvarig för när och hur avlösarservice ska utföras.

Avlösarservice enligt LSS är avgiftsfri.

Vårt ansvar

Viktiga regler i mötet med dig är medbestämmande, inflytande och hjälp till att hjälpa dig själv. All personal har tystnadsplikt och vi vill skydda ditt privata liv och ditt självbestämmande.

När du ansöker om avlösarservice kan du förvänta dig att:

 • Få information om avlösarservice

 • Få hjälp med ansökan

 • Bli kontaktad när vi börjar titta på dina behov

 • Få ett beslut skrivit på papper

 • Få information om hur du överklagar om du inte är nöjd och hjälp med att överklaga

När du fått avlösarservice kan du förvänta dig att:

 • Få skriftlig och muntlig information om hur avlösarservicen fungerar och att vi gemensamt planerar hur stödet skall utföras.

 • Få en kontaktman.

 • Tillsammans gör vi en genomförandeplan. Denna kommer att följas upp vid behov och minst två gånger per år.

Av personalen kan du förvänta dig:

 • Stöd utifrån dina behov.
 • Att de är professionella i sin yrkesroll och ger dig ett gott bemötande
 • Stöd och service som bygger på medskapande

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 januari 2021