JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Boendestöd socialpsykiatri

Boendestöd socialpsykiatri

Vad är boendestöd socialpsykiatri?

Boendestöd är en insats som riktar sig till dig som på grund av psykisk ohälsa, missbruk/beroende eller annan funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen. Genom individanpassade insatser stöttar vi dig och stärker din förmåga att genomföra aktiviteter och vardagssysslor. Vi kan även vara ett stöd i dina kontakter med andra myndigheter och om du har behov av samordning med aktörer från både socialtjänst och hälso- och sjukvård kan vi agera som din Vård- och Stödsamordnare.

Målet är alltid att du ska bli självständig, ta eget ansvar för din vardag och kunna stå på egna ben. Insatsen är frivillig och kan avslutas när målen är uppnådda eller du inte längre önskar något stöd.

Vårt ansvar

Viktiga regler i mötet med dig är medbestämmande, delaktighet och ett respektfullt bemötande. All personal har tystnadsplikt . Alla insatser som görs för dig dokumenteras i en journal som du är fri att ta del av när du så önskar.

Insatserna som kan ingå är:

  • Färdighetsträning - Få stöttning/träning i saker som du har svårt att klara på egen hand och stegvis trappan ner stödet när du har en väg att klara det själv.
  • Motiverande samtal –I samtal mer personalen kan du själv finns de områden som du behöver stöttning i och hitta vägar till förändring.
  • Skapa struktur och rutiner - Hjälpa dig att hitta strategier för att få din vardag att fungerar
  • Hjälp vid kontakt med olika myndigheter
  • Minnesstöd -Hitta vägar till att fullfölja din planering

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Att du får en personlig genomförandeplan för din utveckling som regelmässigt följs upp
  • Ett professionellt men personligt bemötande
  • Stöd och hjälp i vardagen, samt hjälp att nå dina uppsatta mål.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 21 maj 2021