Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Bostad med särskild service

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Bostad med särskild service

Förstora bilden - Bostad med särskild service bild.png

Vad är bostad med särskild service?

 Har du omfattande funktionsnedsättningar kan du ha rätt att få boende som en insats enligt LSS – lagen om stöd och service till viss funktionshindrade. En sådan bostad kan utformas som:

 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Annan särskilt anpassad bostad (omfattas inte av denna kvalitetsdeklaration).

Bostaden är ditt enskilda privata hem och får inte likna en institution.

I boendet ingår också omvårdnad, vilket innebär stöd och hjälp med dagliga behov. Det kan till exempel vara att hjälpa till med hygien, klädsel, förflyttning eller att kommunicera och umgås med andra. Omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker tilltron till din egen förmåga.

Barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar som inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service för barn och unga. Utgångspunkten är att man med föräldrahemmet som bas ska hitta den bästa lösningen.

Vårt ansvar

Viktiga regler i mötet med dig är medbestämmande, inflytande och hjälp till att hjälpa dig själv. All personal har tystnadsplikt och vi vill skydda ditt privata liv och ditt självbestämmande.

När du ansöker om bostad med särskild service kan du förvänta dig att:

 • Få information om bostad med särskild service
 • Få hjälp med ansökan
 • Bli kontaktad när vi börjar titta på dina behov
 • Få ett beslut skrivit på papper senast inom fyra månader från att vi tagit emot din ansökan
 • Få information om hur du överklagar beslutet om du inte är nöjd och hjälp att överklaga

När du flyttat in kan du förvänta dig att:

 • Få en kontaktman ur personalgruppen
 • Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan. Denna kommer att följas upp vid behov eller minst två gånger om året
 • Få stöd att planera din dag så du vet vad som ska hända
 • Vara med och bestämma i beslut som rör dig och boendet
 • Få skriftlig och muntlig information om fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att delta i en fritidsaktivitet varje vecka
 • Få stöd med sjukvård

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019