JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och kan beviljas dig som är i yrkesverksam ålder men saknar arbete eller utbildning.

Den dagliga verksamheten erbjuder dig meningsfull sysselsättning, utifrån din förmåga och intresse.

Den dagliga verksamheten utformas med hänsyn till individuella behov, där du har möjligheter att påverka innehållet.

Kvalitetssäkring på daglig verksamhet sker genom t ex regelbundna uppföljning ar av genomförandeplaner, arbetsplatsträffar för deltagarna och brukarenkäter.

Vårt ansvar

Viktiga principer i mötet med dig är delaktighet och med-bestämmande. All personal har tystnadsplikt och vi vill värna om ditt privata liv och din integritet.

När du ansöker om daglig verksamhet kan du förvänta dig att:

 • Få information om daglig verksamhet
 • Få hjälp med ansökan
 • Bli kontaktad när din utredning påbörjas
 • Få ett skriftligt beslut
 • Få information om hur du överklagar beslutet om du inte är nöjd och även hjälp med att överklaga

När du fått beslut om daglig verksam het kan du förvänta dig att:

 • Du blir kontaktad av ansvarig inom dagliga verksamhet för samtal om dina önskemål, behov och förutsättningar för att hitta bästa möjliga arbetsplats
 • Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan. Denna följs upp vid behov eller minst två gånger per år
 • Habiliteringsersättning utbetalas på hel eller halv nivå
 • Det finns möjlighet att få middag levererat till arbetsplatsen

Av personalen kan du förvänta dig:

 • Stöd utifrån dina behov
 • Att de är professionella i sin yrkesroll och ger dig ett gott bemötande
 • Stöd och service som bygger på medskapande

Hälso- och sjukvård

Kan erbjudas efter individuell bedömning.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 29 juni 2021