JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Samverkan skola, förskola och hem

Samverkan skola, förskola och hem

Kvalitetsdeklarationen gäller för samverkan mellan förskola/skola och hem.

I läroplanen för förskolan står det att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

I läroplanen för grundskolan framgår det att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Vårt ansvar

  • Du som vårdnadshavare ges tydlig information om verksamheten och om hur förskolan/skolan arbetar för att uppnå läroplanens mål.
  • Du som vårdnadshavare får möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten.
  • Du som vårdnadshavare erbjuds minst ett utvecklingssamtal per läsår för barn i förskolan respektive två utvecklingssamtal för elever i skolan.
  • Du som vårdnadshavare ges fortlöpande information om barnets/elevens utveckling. Betyget för elever i årkurs 6-9 ska fungera som ett kvitto utifrån den information som tidigare har lämnats.
  • Du som vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande av verksamheten via forum för samråd. Forum för samråd leds av förskolechef/rektor och genomförs minst en gång per termin.

  • Du som vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet med förskolans/skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 januari 2021