JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Vinterväghållning

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Vinterväghållning

Vinterväghållning

Laholms kommun sköter vinterväghållning på gator, torg, gång- och cykelbanor inom detaljplanerat område.

Vinterväghållningen delas upp i fyra olika moment, snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling samt sandupptagning.

Vinterväghållningen är uppdelade på områden: huvudgator, lokalgator, gång- och cykelvägar samt Laholms stadskärna.

Kvalitetsdeklaration för vinterväghållning i Laholms kommun anger vilka gator och ytor som Laholms kommun har ansvaret för och med vilken nivå och prioritering som arbetet ska ske. Ansvarigt verksamhetsområde är Driftenheten på Servicekontoret.

Vårt ansvar

Snöröjning:

  • På bussterminaler och på primärt gång- och cykelvägnät påbörjas snöröjningen vid 4 cm. och avslutas inom 6 timmar från snöfallet upphört
  • I Laholms stadskärna, huvudgator, gång-och cykelvägnätet samt parkeringsplatser påbörjas snöröjningen vid 6 cm och avslutas inom 8 timmar från snöfallet upphört.
  • På lokalgator och industriområde påbörjas snöröjningen vid 8 cm och avslutas inom 12 timmar från snöfallet upphört.

 

Halkbekämpning:

Halkbekämpning utförs på de huvudgator där trafikflödet är stort, utanför skolverksamheter och liknande platser.

Halkbekämpning sker dels med flis, grus/sand och vid behov saltinblandning. På vissa huvudgator kan även förebyggande saltning förekomma. Vid snöröjning görs halkbekämpning dag två.

På dagtid ska halkbekämpning vara klart senast efter:

  • 8 timmar på gång- och cykelbanor
  • 4 timmar i centrumkärnan
  • 6 timmar på huvudgator och industriområden

 

Snöbortforsling:

Den vanliga arbetsgången är att vinterväghållning sker utan att snö ska behövas transporteras bort.

 

Sandupptagning:

Sandupptagning, vårsopning , påbörjas så fort som väderprognoserna är stabila och visar att vintern är över.

Vårsopning påbörjas först i Laholms tätort, sedan kustområdet, därefter övriga tätorter efter varierande turordning från år till år.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 januari 2021