Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Målstyrning

Målstyrning

Laholm tillämpar målstyrning och det innebär att det finns en vision som fullmäktige beslutat om och mål på olika nivåer inom kommunen. Målen är utgångspunkten för styrning och uppföljning av kommunens verksamhet.

Vision

" I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling."

Kommunfullmäktiges vision är grunden för de mål som fastställs. Visionen ska beskriva ett önskvärt framtida tillstånd och ska ange en färdriktning.

Målområden

Fullmäktige har fastställt målområden där den politiska viljan avseende kommunens utvecklng uttrycks.

Målområdena är följande:

  • Barn och unga
  • Samhällsbyggnad
  • Utbildning, näringsliv och företagsamhet
  • Trygg välvärd

Gemensamma resultatmål

Inom varje målområde finns ett eller ett par gemensamma resultatmål. De gemensamma resultatmålen är långsiktiga och gäller minst hela mandatperioden.

Nämnderna samverkar för att verksamheterna ska arbeta med målen gemensamt. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019