Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Styrdokument

Styrdokument

Långsiktiga och övergripande beslut

Styrdokument är samlingsnamnet på långsiktiga och övergripande beslut inom ett samhällsområde eller ämnesområde t ex planer, policy, program och riktlinjer. Gemensamt för dessa är att de är antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Ämnesområden

Laholms kommun har ett 70-tal övergripande styrdokument. För att lättare kunna söka ett dokument har vi valt att sammanställa dem i tio ämnesområden.

  • Barn och ungdom
  • Ekonomi
  • Kommunikation, dokumentation och IT
  • Kultur
  • Livskvalitet, hälsa och miljö
  • Näringsliv
  • Personal och förtroendevalda
  • Samhällsbyggnad
  • Styrning och kvalitetssäkring
  • Säkerhet och krishantering
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019

Kontakt

Kommunstrateg

Kristina Rosendahl
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 10
Mobil: 072-232 52 20
Humlegången 6
312 80 Laholm