Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Styrdokument / Personal och förtroendevalda

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Personal och förtroendevalda

Policyer, program, riktlinjer och planer som reglerar det interna arbetet beträffande personal och förtroendevalda.