JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Stöd och omsorg

De flesta av oss behöver stöd eller omsorg någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningarna och ibland räcker det med hjälp av släkt och vänner. Men ibland räcker det inte till, då behövs stöd och omsorg från andra.

Stöd och omsorg

Här finns information för dig som behöver stöd eller råd av kommunen i din vardag. Det kan till exempel vara på grund av ålder, funktionsnedsättning, sociala eller ekonomiska problem eller att du behöver rådgivning inom en särskild fråga. Våra verksamheter är till för dig, din familj och dina närstående i livets alla skeden oavsett om du är barn, ungdom, mitt i livet eller äldre.

Kommunens socialtjänst ansvarar för att alla kommuninvånare vid behov erbjuds stöd i olika livssituationer. I kommunen finns ett brett utbud av omsorg och service. En stor del av verksamheten handlar om att hjälpa äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som är i särskilt stort behov av samhällets insatser.

Samordnad individuell plan - SIP

Alla som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med denna är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård. Rätten till en SIP regleras såväl i hälso- och sjukvårdslagen som i socialtjänstlagen.

Egen regi och företag

Socialtjänstens verksamheter drivs både i egen regi och av företag som socialnämnden har avtal med. All verksamhet ligger under kommunens ansvar och kontroll.

Vi vill gärna ha din uppfattning om vår verksamhet. Gå in på länken här intill ”Synpunkter och frågor" och lämna dina synpunkter. 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: BHU
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan granskad den 3 februari 2020