Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Anhörigstöd

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Anhörigstöd

Ann-Christin Johansson och Anita Winde på Anhörigcentrum

Anhörigstödet är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre. Genom vårt anhörigstöd kan du få vägledning, kunskap och stöd som kan underlätta din vardagen.

Vi erbjuder olika former av stöd och för att du ska kunna delta i våra aktiviteter finns också möjlighet att söka kostnadsfri avlösning.

Anhörigcentrum

Via anhörigcentrum kan du få stöd och hjälp att hantera din situation, samt råd om vart du kan vända dig med olika frågor.

Vi samarbetar också med föreningar, organisationer och olika verksamheter.

Vilka vänder vi oss till?

 • föräldrar till barn med speciella behov,
 • närstående med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa,
 • du som har make, maka eller förälder som är långvarigt sjuk 
 • när livet hastigt förändras på grund av närståendes sjukdom eller bortgång

Du som vårdar, hjälper och stödjer en familjemedlem, släkting, god vän eller granne är välkommen till oss

Vilket stöd erbjuder vi?

 • Träffa andra i samma situation
 • Enskilda samtal
 • Trevlig gemenskap
 • Lugn och ro
 • Information och mer kunskap om din närståendes problematik
 • Friskvårdsaktiviteter
 • Föreläsningar

Som besökare har du möjlighet att vara med och påverka aktiviteter och utbud. Du som kommer till oss kan vara anonym.

Avlösning

När du som anhörig behöver avlastning så kan vi erbjuda avlösning, kontakta socialkontoret för att ansöka om avlösning.

Annat stöd du också kan söka om är t.ex.  

Avlösare i hemmet kan du också få både som regelbunden och tillfällig insats enligt LSS. Klicka här för att läsa mer om Avlösare till funktionshindrade enligt LSS. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 9 mars 2020

Kontakt

Anhörigcentrum

Ann-Christin Johansson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 75
Besöksadress: Järnvägsgatan 3

Med anledning av den rådande situationen:
Anhörigcentrum stänger tillfälligt drop-in tiderna. Anhörigcentrum nås på telefon 0430-266 75 och via e-post anhorigcentrum@laholm.se

Enhetschef

Barbro Jönsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 71
Mobil: 0705-10 36 29
Besöksadress:
Tegelbruksvägen 3
Laholm

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Händer på Anhörigcentrum

Länkar