JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Avgifter

Avgifter

Avgift tas i de flesta fall ut för de olika stödinsatser som ges. Det är kommunfullmäktige i Laholm som fastställer vilka avgifter som ska gälla. Insatser med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) är kostnadsfria.

Avgift för service och omvårdnad

Det finns en nationell fastställda högsta avgift på 2 359 kr/månad, vilket innebär att ingen ska behöva betala mer än så för service och omvårdnad. Avgiften baseras på hur mycket service och omvårdnad samt vilka inkomster och kostnader man har.

Har man service och omvårdnad mindre än 7 timmar per månad betalar man en timkostnad på 336 kr utifrån den tid som insatsen beräknas ta.

Bor man på ett särskilt boende betalar man 2 359 kr för sin service och omvårdnad.

Avgiftsfri avlösarservice

Avlösarservice för brukare som har anhörigvårdare är avgiftsfri. Anhörigvårdare kan få upp till 12 timmar avgiftsfri avlösarservice per månad.

Korttidsvård

Dagavgiften för korttidsvård är 78,63 kr (en trettiondel av maxbeloppet 2 359 kr). Kostnad för helpension tillkommer med 171 kr per dag.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 376 kr/månad. Behöver man påkalla hjälp betalar man inte särskilt för det.

Särskilt boende

För bostad i särskilt boende betalas fastställd hyresavgift som varierar beroende på storlek och standard. Se hyreskostnad under respektive boende.

Bor man på ett särskilt boende betalar man dessutom för service och omvårdnad samt för helpension, kost.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas utifrån det underlag som lämnas in, blanketten "Inkomstförfrågan-underlag för avgiftsberäkning".

Dina inkomster läggs samman sen dras de kostnader ifrån som du uppgett samt minimibeloppet. Minimibeloppet är 6 470 kr för ensamstående och 5 279 kr för makar och sammanboende (år 2023). Beloppet som är kvar därefter är det avgiftsutrymme som avgiften beräknas på.

Man kan också få räkna med merkostnader för dyra matkostnader, speciella behov för tillägg med t ex bosättning, underhållskostnader för barn, fördyrade kostnader för resor och kostnader för god man. Detta räknas då med i det så kallade förbehållsbeloppet. 

Merkostnader som kompenseras genom bidrag eller annan förmån som t ex handikappersättning höjer inte förbehållsbeloppet.

Avgifter för måltider

Bor man på särskilt boende betalar man för helpension 5 130 kr per månad.

Dygnspriset för helpension är 171 kr.

  • Frukost 30 kr
  • Middag 71 kr
  • Kvällsmat 46 kr

Vid matleverans till bostaden tillkommer en abonnemangsavgift.

Hur betalar man?

Vi skickar en räkning efter den månad som hjälpen har utförts. Räkningen ska vara betald inom 30 dagar.

Ändring av avgiften

Det är viktigt att meddela förändring av inkomst snarast så att vi inte tar ut fel avgift.

Inför årliga omräkningen måste ny inkomstuppgift alltid lämnas.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan granskad den 21 februari 2022