Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Avlösarservice i hemmet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Avlösarservice i hemmet

Som förälder till barn med funktionsnedsättning kan du och din familj ibland ha behov av avlastning. Du har då möjlighet att ansöka om avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Många vuxna med varaktig funktionsnedsättning bor fortfarande hos sina föräldrar och vårdas av dem eller av andra anhöriga. Dessa gör ofta stora och omfattande vårdinsatser och behöver avlösning från uppgiften.

Tanken med avlösarservice är att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och tid att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösare kan vara regelbunden eller sättas in vid akuta behov och ges alla tider på dygnet. 

Hur får man en avlösare?

Avlösarservice i hemmet kan beviljas till personer som har behov av LSS-insatsen. Det kan vara personer som bor i ordinärt boende och har ett mycket omfattande omvårdnadsbehov som utförs av anhöriga. Målet med insatsen är ge den anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Det är personen själv som kan ansöka om insatsen.

Ansökan skickas till socialkontorer, en handläggare gör sedan en bedömning av behovet och fattar beslut om stöd. Ansökningsblankett hittar du här till höger.

LSS-handläggaren beviljar ett visst antal timmar per månad. Sedan bestämmer du tillsammans med ansvarig för när och hur avlösarservice ska utföras.

Vad kostar det?

Avlösarservice enligt LSS är avgiftsfritt .
Du står för dina egna kostnader i samband med aktiviteter.

Vill du bli avlösare?

Läs mer här

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 27 november 2019

Kontaktkort

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Dokument