Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Boendeformer

Boendeformer

Det finns olika former av boende att välja mellan, vilket som kan bli aktuellt beror på hur mycket hjälp du behöver i ditt dagliga liv. Det finns tre olika former bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad:

 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Särskilt anpassad bostad

Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för den som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre ständig närvaro av personal är nödvändig.  I en gruppbostad har du en egen lägenhet samt tillgång till gemensamma utrymme.

Våra gruppbostäder har fem till sex lägenheter. Vi har följande gruppbostäder:

 • Mejramgången i Laholm
 • Salviagången i Laholm
 • Slåttervägen i Laholm
 • Björkelundsvägen i Lilla Tjärby
 • Prästgårdsvägen i Knäred
 • Tjädervägen i Våxtorp
 • Båstadsvägen i Våxtorp

 

Servicebostad

Servicebostaden är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. En servicebostad består av ett antal fullvärdiga lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Dygnetrunt stöd erbjuds utifrån den enskildes behov av en fast personalgrupp. Det finns tillgång till gemensamma utrymme för service och gemenskap.

Vi har följande servicebostäder:

 • Tivolivägen i Laholm
 • Slåttet i Laholm

Särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en lägenhet som är bostadsanpassad. Bor du i sådan lägenhet, och behöver hjälp med hemmets skötsel eller personlig omvårdnad, kan du få det med stöd av boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 27 november 2019

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Dokument