Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Boendestöd

Boendestöd

Boendestöd finns för dig med funktionsnedsättning och som har behov av särskilt anpassat stöd i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Boendestöd är till för dig som bor i eget boende och behöver ett anpassat stöd i bostaden. Stödet kan bestå av både praktisk och pedagogisk hjälp.

Stödet kan vara

  • praktiskt stöd i hemmet
  • uträtta ärenden eller gå promenader
  • hjälp vid kontakter med myndigheter etc.
  • stöd att främja dina möjligheter att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt

Stödet är habiliterings/rehabiliteringsinriktat.

Vem har rätt till boendestöd?

Boendestöd för personer med funktionsnedsättningar är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap § 1. Du ansöker hos socialtjänsten som utreder och beslutar utifrån gällande lagstiftning om du har rätt till stödinsatsen och i vilken omfattning.

Vad kostar det?

Insatsen är avgiftsfri.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 18 mars 2019

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Dokument