Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Dödsfall och begravning / Stöd och hjälp vid dödsfall

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Stöd och hjälp vid dödsfall

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta bouppteckning. Kravet är att tillgångarna i boet inte omfattar fast egendom eller tomträtt samt att tillgångarna i dödsboet inte överstiger begravningskostnader och kostnader i samband med begravningen.

Bidrag till begravning

Om inte dödsboets tillgångar räcker till begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från Laholms kommun. Bistånd kan beviljas med högst ett halvt basbelopp som hjälp till begravningskostnad och kostnad för gravsten.

Stödgrupp för föräldrar

Du är också välkommen till vår stödgrupp för föräldrar om du har förlorat barn genom t.ex. dödsfall, olycka, sjukdom eller självmord.

Gruppen träffas cirka en gång i månaden. Hör gärna av dig till anhörigcentrum för med information.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum ger stöd till anhöriga och närstående, läs mer om Anhörigcentrum här.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 20 februari 2018

Kontakt

Ekonomisk bistånd till begravningskostnader

Susanne Lahger
Direkt: 0430-155 56

Anhörigcentrum

Ann-Christin Johansson och Anita Winde
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-266 75
Besöksadress: Järnvägsgatan 3

Drop In:
Måndag 10.00-12.00
Tisdag 16.00-18.00
Torsdag 14.00-16.00

Vill du träffa oss på andra tider ring och boka tid.

Länk