Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionsnedsättning / Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som utförs i ditt hem. Det kan exempelvis vara hjälp med mediciner och träning.  Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt liksom annan vårdpersonal och utför omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter enligt läkarordination. Fysioterapeuter, tidigare kallade sjukgymnaster, och arbetsterapeuter finns tillgängliga för rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Vissa uppgifter kan omsorgspersonal utföra under delegering av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Vem kan få hemsjukvård?

Du kan få tillgång till hemsjukvård om du inte själv eller med hjälp kan ta dig till din vårdcentral. Kontakta din vårdcentral vid behov av hemsjukvård.

Om ditt behov av hemsjukvård upphör avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Vad kostar hemsjukvård?

Det kostar inget för dej som är patient.

Vem kontaktar jag vid sjukdom?

Vid sjukdom kontaktar du i första hand din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Garanti

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för säkerhet och kvalitet i hemsjukvården.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra hemsjukvården och som en del i förbättringsarbetet registrerar utförda hälso– och sjukvårdsuppgifter i olika nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och Palliativa register. Om du inte vill att vi ska registrera dina uppgifter har du rätt att säga nej.

Hemsjukvården följer samma lagstiftning som annan Hälso- och sjukvård och står under tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Det finns bestämmelser som klargör ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna.  HSL är ingen rättighetslag, det innebär att det inte finns möjlighet att i domstol pröva rätten till viss behandling.

Målsättningen är att ge god hälsa och god vård på lika villkor för alla. HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Camilla Lovén
Sidan uppdaterad den 20 mars 2019

Kontakt

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Eva Müller
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 87
Mobil: 0725-717195

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, Medicinskt ansvarig rehabiliterare MAR

Maria Persson
Direkt: 0430-153 67

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedelsservice
Direkt: 0430-151 97
Industrigatan 28
Laholm

Måndag - fredag kl 8.00 - 12.00
Torsdag kl 15.00 - 17.00

Länk