JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Hjälp i hemmet

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av hjälp och stöd som du kan få i ditt eget hem. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt. Du kan t.ex få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med inköp, matleverans, tvätt eller städning. 

Ansök om hemtjänst

Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt. Du kan använda vår ansökningblankett härintill. När du ansöker om hemtjänst får du kontakt med en biståndshandläggare på socialkontoret som hjälper dig.

Vad händer sedan?

Du träffar biståndshandläggaren och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Förenklad handläggning

Enligt beslut om förenklad handläggning som fattats i Socialnämnden, Laholms kommun 210622, har kommunens invånare möjlighet att ansöka om trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt och inköp om följande kriterier uppfylls:

  • Sökande ska ha fyllt 79 år.
  • Sökande skall vara folkbokförd och bosatt i Laholms kommun.
  • Sökande skall inte ha några andra pågående insatser enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.
  • Om sökanden har en sambo/partner/make/maka och lever under äktenskapsliknande förhållanden ska denne/denna också ha fyllt 79 år och inte heller ha några andra pågående insatser enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.

När det gäller insatserna städ, tvätt och inköp finns också möjlighet enligt lagen om valfrihet (LOV) att välja företaget, Alfa Hemtjänst med hjärtat.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Maxtaxan är 2 359 kr per månad. Om du har rätt till flera insatser betalar du ändå aldrig mer än den summan. Läs mer om detta under Avgifter.

Valfrihet

Socialnämnden i Laholm har beslutat att Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, ska införas i hemtjänsten från och med första kvartalet 2016. Det innebär att den som får beslut om hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänsten - kommunens hemtjänst eller en privat leverantör som har godkänts av kommunen.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Laholms kommun

Det är till din hemkommun du vänder dig vid behov av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Laholm. De skickar sedan en beställning till oss på den hjälp du behöver och sedan kommer vi överens med dig om hur och när hjälpen skall utföras. Även vid tillfällig vistelse har du möjlighet att välja utförare.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun än Laholm kontaktar du din biståndshandläggare i Laholms kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut och beställning till den andra kommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske är det bra att vara ute i god tid.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 8 mars 2023