Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionsnedsättning / Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Hemtjänst

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av hjälp och stöd som du kan få i ditt eget hem. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt. Du kan t.ex få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med inköp, matleverans, tvätt eller städning. 

Ansök om hemtjänst

Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt. Du kan använda vår ansökningblankett härintill. När du ansöker om hemtjänst får du kontakt med en biståndshandläggare på socialkontoret som hjälper dig.

Vad händer sedan?

Du träffar biståndshandläggaren och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Maxtaxan är 2 089 kr per månad. Om du har rätt till flera insatser betalar du ändå aldrig mer än den summan. Läs mer om detta under Avgifter.

Valfrihet

Socialnämnden i Laholm har beslutat att Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, ska införas i hemtjänsten från och med första kvartalet 2016. Det innebär då att den som som får beslut om hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänsten - kommunens Resurscentrum för äldre eller en privat leverantör som har godkänts av kommunen.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Laholms kommun

Det är till din hemkommun du vänder dig vid behov av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Laholm. De skickar sedan en beställning till oss på den hjälp du behöver och sedan kommer vi övrerens med dig om hur och när hjälpen skall utföras..

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun än Laholm kontaktar du din biståndshandläggare i Laholms kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut och beställning till den andra kommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske är det bra att vara ute i god tid.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Camilla Lovén
Sidan uppdaterad den 25 februari 2019

Kontakt

Mottagningsgruppen

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 59
Fax: 0430-711 41

Mottagningen har telefontid: måndag-fredag 08.30-12.00 övrig dagtid måndag-fredag hänvisas akuta ärende till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Enhetschef

Sandra Östlund
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-156 94

Hemtjänst Mitt:
Veinge, Trädgårdsstaden, Lilla Tjärby, centrum.

Enhetschef

Susanne Parkkinen
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-154 84

Nattpatrullen

Enhetschef

Jessica Fetahi
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-159 39

Hemtjänst Väster:
Ränneslöv, Våxtorp.

Enhetschef

Agnes Idoffsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-158 10

Hemtjänst Öster:
Hishult, Knäred.

Enhetschef

Nina Frick
Växel: 0430-150 00
Mobil: 070-515 05 62

Enhetschef

Camilla Andreasson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-154 67

Hemtjänst:                                                                                                          Lingården, Centrum, Altona

Dokument

Länk