JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Individuell plan

Individuell plan

Individuell plan enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.

En individuell plan kan du ha nytta av

  • när du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv
  • när du tycker att det stöd du får inte blev riktigt som du tänkt dig
  • om du planerar att flytta hemifrån eller börja arbeta/studera
  • något händer som är viktigt för dig.

En individuell plan består av två delar

  • planeringsmöten där du tillsamman med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation
  • dokumentet blir sedan resultatet

Du avgör själv

  • vem som ska ansvara för att upprätta planen
  • vem som ska bjudas in till planeringsmöten
  • vilka av dina behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla, just nu

Resultatet av det som planeras, beslutas och genomförs skrivs ner och blir din plan, ditt dokument.

Hur får jag del av en detta?

Om du tycker att du behöver en individuell plan eller har frågor vänder du dig i första hand till din kontaktperson eller kontakta Mottagningsgruppen

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att få upprättat en individuell plan.

Fakta

Begreppet individuell plan enligt § 10 finns i LSS, Lag om särskilt stöd och service, som en rättighet för de som tillhör personkretsen enligt LSS. Du som har fått en insats beviljad enligt 9 § LSS har rätt att begära att få en individuell plan. Individuell plan avser då planering av alla insatser kring personen som behövs för att uppnå målet; att kunna leva som andra.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan granskad den 21 februari 2022