Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Kommunala funktionsrättsrådet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett referensorgan till kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder för samråd och informationsutbyte mellan Laholms kommun och handikapprörelsen. Samrådet och informationsutbytet avser frågor av allmän betydelse för personer med funktionsnedsättning. Uppgiften är att verka för att aspekter kring tillgänglighet och möjlighet till delaktighet för alla, beaktas i kommunens planering och verksamhet.

Kommunala funktionsrättsrådet är ett fristående organ och består av representanter från statsbidragsberättigade handikappföreningar i Laholms kommun eller andra handikappföreningar med medlemmar i kommunen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan granskad den 15 augusti 2019

Kontakt

Ordförande

Kane Bengtsson
Mobil: 070-5742111
Valhallavägen 11
312 72 Skummeslövsstrand
FFR/KFR:s Kansli
Direkt: 0430-266 73
Stationsgatan 2
312 30 Laholm

Öppettider: 
Måndag-fredag klockan 10-12

Länkar