JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunens funktionsrättsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Laholms kommun och företrädare för funktionsrättsorganisationer inom kommunen.

Syftet med rådet

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få funktionsrättsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Genom ömsesidigt samråd och dialog kan behov identifieras och erfarenheter utbytas. Detta kan i sin tur ligga till grund för verksamhetsutveckling.

Funktionsrättsorganisationernas representanter i rådet ska ges möjlighet till delaktighet inför kommunens upphandlingar av tjänster som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

Rådet består av företrädare för funktionsrättsföreningar och kommunstyrelsen samt andra berörda nämnder.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 29 september 2022