Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionsnedsättning / Ledsagarservice

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för att du som har funktionsnedsättning ska kunna ägna sig åt fritids- och kulturaktiviteter.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Den som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagare. Ledsagarservicen är behovsprövad, vilket innebär att du måste ansöka om ledsagarservice.  Ledsagarservice kan man få med stöd av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får jag ledsagare?  

Fyll i ansökningsblanketten här intill och skicka in eller ring till socialkontorets mottagningsgrupp. Kommunens handläggare gör sedan en bedömning av ditt behov och fattar beslut om ledsagning.

Om du får ledsagarservice

Ledsagaren följer med dig som har en funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Det kan t.ex. handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad eller att gå på stan.

Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

I ledsagning ingår inte omvårdnad, men ledsagaren bistår med den hjälp som kan behövas i samband med ledsagningen och som inte kan vänta.

Vad kostar det?

Att ha ledsagarservice enligt LSS är avgiftsfritt. För ledsagarservice enligt SoL tas en avgift ut, avgiftens storlek beror på vilka andra insatser du har. 

Du svarar alltid själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, resor etc.

Vill du bli ledsagare?

Arbetstiden är varierande och utgår från personens behov. Som ledsagare är du timanställd med avtalsenlig lön. Du blir också ersatt för de utlägg som du har i samband med ledsagningen.

Är du intresserad att arbeta med uppdrag som ledsagare, klicka vidare här.

Arbetstiden styrs av den enskildes behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade. Ledsagare har tystnadsplikt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Camilla Lovén
Sidan uppdaterad den 18 mars 2019

Kontakt

Mottagningsgruppen

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 59
Fax: 0430-711 41

Mottagningen har telefontid: måndag-fredag 08.30-12.00 övrig dagtid måndag-fredag hänvisas akuta ärende till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

 

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.

Dokument