Du är här: Start / Stöd & omsorg / Funktionsnedsättning / Nätverksmöte

Nätverksmöte

För att må bra behöver vi människor omkring oss. Goda relationer och ett gott socialt stöd kan vara ovärderligt när vi hamnar i svåra situtioner. Du har möjlighet att bjuda in viktiga personer från till exempel familj, släkt, vänner och professionella till ett och samma möte. Mötet kan handla om dig, din familj eller ditt barn.

Att samla viktiga personer ger:

  • en möjlighet att bli delaktig och bidra med kunskap och kompetens,
  • informationn och kunskapsutbyte mellan viktiga personer samtidigt,
  • en ökad förståelse och engagemang,
  • ett bredare beslutsunderlag så att du och din familj får det stöd ni behöver och har rätt till,
  • en tydlighet kring vem som gör vad och när.

Hur går det till ?

Du som har kontakt med handläggare inom socialtjänsten verksamhet kan begära ett nätverksmöte. 
Vi i nätverkslaget hjälper dig att förbereda och hålla i mötet så att alla kommer till tals och att vi pratar om det du vill.
Nätverkslaget har tystnadsplikt och sekretess.

Vad kostar det ?

Nätverksmötena är kostnadsfria.

Hur får jag veta mer ?

Kontakta nätverkslaget för mer information. Se kontaktuppgifter.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: KIC
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Camilla Lovén
Sidan uppdaterad den 20 mars 2019

Kontakt

Nätverkslaget
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 28

Dokument