JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Överklagan

Överklagan

Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL, och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du överklaga om du inte är nöjd. Det framgår med beslutet du fått hur du överklagar.

När du överklagar ett beslut, s.k. förvaltningsbesvär, så riktar du din överklagan till förvaltningsrätten, men lämnar överklagan till kommunen. Anledningen till att överklagan skickas till kommunen först är för att vi då görs en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte.

Om vi kommer fram till att beslutet inte ska omprövas skickar vi det vidare till förvaltningsrätten.

Hur får jag del av detta?

Du har tre veckor på dig att göra din överklagan.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att få sin sak prövad.

Fakta

Enligt Förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som berörs av beslutet. Beslutet ska gå denne emot och det måste vara ett beslut som är möjligt att överklaga. Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet. När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades.

Garanti

Om du vill hjälper vi dig att överklaga.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 9 mars 2023