JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Personlig assistans

Personlig assistans

En personlig assistent är ett mänskligt hjälpmedel för personer med omfattande funktionshinder. Det handlar om stöd och service av personlig karaktär, som att klä sig, inta måltider eller kommunicera med andra.

För människor med omfattande funktionshinder innebär personlig assistans större frihet och självbestämmande.

Hur får man personlig assistans?

Kommunen beslutar om personlig assistans för personer som har grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka. Har man behov av fler timmar är det försäkringskassan som beslutar om personlig assistans.

Till grundläggande behov räknas personlig hygien, på och avklädning, förflyttning, måltider, kommunikation och annat stöd som förutsätter ingående kunskaper.

En handläggaren bedömer behovet och beviljar personlig assistans ett visst antal timmar per vecka.

För att ansöka om insatsen kontaktar du kommunen eller försäkringskassan. 

Vem kan ha rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans är det en förutsättning att du tillhör LSS personkrets, det vill säga:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Visar utredningen att man tillhör någon av personkretsarna görs därefter en behovsutredning för insatsen personlig assistans.

Hur går utredningen till?

Inledningsvis görs en utredning av de grundläggande behoven. Det innebär att vi utreder vad du klarar/inte klarar när det gäller t.ex. uppstigning/läggning, personlig omvårdnad, toalettbesök, personlig hygien , dusch, födointag, på och avklädning, förflyttningar och svårigheter att kommunicera själv. Tillsyn eller coachning bedöms inte som grundläggande behov. Vi utreder även om du behöver sådan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Om utredningen visar att personen har rätt till personlig assistans får du ett beslut om särskilt stöd och service enligt LSS av kommunens myndighetshandläggare. Kommer handläggaren fram till att personens grundläggande behov överstiger 20 timmar/vecka rapporterar kommunens handläggare över ärendet till försäkringskassan. Utredningen är omfattande och om den enskilde är akut behov av hjälp kan du söka hjälp under utredningen enligt socialtjänstlagen (SOL).

Vem arbetar som personlig assistent?

Den som beviljas personlig assistans är delaktig i vem som anställs.

Vem utför personlig assistans?

Den som beviljas personlig assistans kan välja

  • kommunen som arbetsgivare
  • ansluten till ett kooperativ
  • välja ett privat alternativ
  • vara egen arbetsgivare
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan granskad den 21 februari 2022